Just nu går hundratals unga vuxna i Botkyrka och funderar på sin framtid. Ska de välja en universitetsutbildning i höst och vilken utbildning ska de i så fall satsa på? Ska de plugga från hemorten eller flytta på sig?

Du som är i valet och kvalet måste låta ditt intresse styra och hjärtat får vara med i studievalet. Men det är lika viktigt för dig att ta reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Exempel på yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb efter examen är officer, bibliotekarie, arbetsterapeut och präst.

Som student måste du ställa krav på en utbildning som ger dig en god grund för arbetsmarknaden. Så här ser Sacos viktigaste krav ut kopplat till den högre utbildningen:

✔ All utbildning ska hålla hög kvalitet. Färre föreläsningar och begränsad kontakt med lärare måste med kraft avvisas. Om Sverige ska vara ett kunskapsland i framkant, måste all utbildning hålla hög kvalitet.

✔ Akademikers kunskaper och kompetens måste synliggöras, värderas och belönas i samhället. Utbildning är en investering som är lönsam för samhället men inte alltid för individen. Det duger inte.

✔ Studenter förtjänar goda villkor under utbildningstiden. Det handlar om stärkt studenthälsa, att garantera en rimlig tillgång till studentbostäder­ så att det blir möjligt att flytta till studieorten efter antagning och att studiestödet ska vara tillräckligt för att kunna studera på heltid.

Med en akademisk utbildning i bagaget är du väl rustad för en föränderlig och spännande framtid. Men en högskoleutbildning är en stor investering, både i tid och pengar. Därför är det viktigt att din utbildningsinvestering leder till ett spännande jobb, bra lön eller det som är viktigast för just dig.