Det här är en insändare på Mitt i. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Botkyrka

Vi som bor i Botkyrka kommun skall vara nöjda med vår kommun. Omgivningarna är rätt så välskötta. Vi har fina grönområden för rekreation, lekplatser och närhet till vacker natur och stränder.

Men tyvärr lämnas på många platser ris och stubbar kvar när man rensat sly. Rensar man, ja efter ett par år är det ännu mer sly. Så förslagsvis rensa inte där det inte alls är nödvändigt. Som t.ex. slänterna upp till Albyberget. Backarna där är ju, förutom väldigt branta, mycket steniga, inte alls trevliga för skogspromenader.

Däremot erbjuder skogen mängder av boplatser för fåglar. Bara jag har observerat runt 20 arter. En det flyttfåglar mellanlandar, svarthätta och steglits till exempel. Många häckar här. Återkommande bofink, grönfink, hackspett, duvhök med flera. Svartvit flugsnappare återkommer sedan 16 år och nykomlingarna stenknäck-paret! Tibasten, den fridlysta, blommar på bar kvist.

Så bevara den livsviktiga naturen! Albyberget, härliga berghällar med fantastisk utsikt. Där skulle det behöva rensas och städas från massor av skräp, sönderslaget glas med mera.

Men värna om livsmiljön för alla arter, bevara den där den bara gör nytta, bara som den är!