Ett nytt äldreboende ska byggas vid hörnet av Tyresövägen och Strand­allén. På den plats där äldreboendet nu ska stå låg Tyresö brädgård, en institution i kommunen på den tid när sommarstugor och villor byggdes överallt.

Den drevs av Ture Åkerblom som levde och verkade här under 60 år från 1930-talet till 1990-talet. Ture var ledande politiker för Folkpartiet och en av ”de fyra stora”, en liten grupp politiker som tillsammans bestämde det mesta i kommunen när det nya samhället föddes.

Huset där brädgårdskontoret och järnhandeln fanns står ännu kvar, men där brädgården låg är nu hanteringsplats för schaktmassor och Tures hem under 60 år ser tyvärr ut att rivas för att ge plats åt de nya byggnaderna.

När samhället utvecklas får gamla byggnader och anläggningar försvinna för att ge plats åt nya. Det är en del av tidens gång. Men när området nu får en ny gestaltning så borde man namnge en gata där efter Ture Åkerblom, för att bevara minnet av en viktig person och verksamhet i vår kommuns historia när Tyresö omvandlades från landsbygd till tätort.