Det här är en insändartext på Mitt i. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Salem

Barn, elever och lärare tvingas ta smällen när politiken inte ökar förskolans och skolans budget med vad det faktiskt kostar att bedriva skola. Priset är högt för att se barns utbildning som en belastning snarare än som en framtida investering och kommer bli kostsamt på lång sikt.

Fackförbunden Sveriges lärare och Kommunal önskar att Salems kommun tog efter Södertälje med sitt tänkande kring “sociala investeringar”. Att barn inte får det stöd de behöver, i tid och över hela skolgången, kostar oerhört mycket mer än en insats skulle göra. Utanförskap i form av arbetslöshet, kriminalitet och vård/omsorgsbehov är dyrt.

Enligt forskaren och nationalekonomen Ingvar Nilsson som har arbetat med frågan i 40 år gäller det att som politiker få syn på, förstå och arbeta utifrån det faktum att en elevassistent kostar 350 000 i årets budget men en gängkriminell kostar i det socioekonomiska bokslutet 25 miljoner. Lidande oaktat.

Salems kommun har inte kompenserat för ökade kostnader. Under de senaste fem åren har barn- och ungdomsförvaltningen tvingats skära ner sina verksamheters kostnader med 12 procent.

Inför 2024 ligger det nya förslag på nedskärningar i skolan.

Det gör att det blir ännu tuffare att vara elev, lärare, rektor och förälder
i Salems kommun.

Politiken står inför tuffa val. Nedan ser vi följande alternativ.

1. Höj skatten. Salems kommun har en låg skattesats i förhållande till närbelägna Södertälje eller Botkyrka

2. Använd reserverna. Kommunen har i många år gjort överskott .“Vi spar för tuffare tider” har det hetat. De ­tuffare tiderna är här nu.

3. Låta era barn få sämre förutsättningar att lyckas och betala den hundrafaldigt högre notan senare.