Det här är en debattext på Mitt i. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Botkyrka

Arbetslösheten i Stockholms län är 6,1 procent enligt Arbetsförmedlingen.

I Botkyrka är samma siffra 10,6 procent. Det är problematiskt, dels därför att försörjning genom eget arbete är viktigt för individens välmående. Att gå till jobbet ger individen ett socialt sammanhang och en möjlighet till utveckling. När fler får ett arbete att gå till minskar risken för psykisk ohälsa och utanförskap. Men det är naturligtvis också något som påverkar våra möjligheter att finansiera vår gemensamma välfärd negativt. Och samtidigt rapporterar hela 69 procent av företagen i Stockholms län att de har svårt att hitta personal.

Problemen på den svenska arbetsmarknaden är dock större än det ser ut vid första anblick. Antalet arbetslösa inkluderar inte de personer som gett upp och inte längre aktivt söker arbete. Och det räcker att arbeta en timma under en mätvecka för att definieras som sysselsatt. Det finns en stor grupp individer som arbetar sporadiskt, men som inte klarar av att försörja sig på sitt arbete.

En studie från Svenskt Näringsliv visar att 1,3 miljoner personer i arbetsför ålder, borträknat studenter, har så låga arbetsinkomster att de inte klarar av att försörja sig själva. Mer än hälften har inte kunnat försörja sig själva under något år de senaste sex åren.

I Stockholm län fanns det, borträknat studenter, 282 868 personer i arbetsför ålder som inte klassificerades som självförsörjande 2021. I Botkyrka var nästan var tredje person (31 procent) inte självförsörjande, vilket är 8,7 procentenheter fler än i resten av länet.

Samtidigt klarar företagen inte att rekrytera. Nu i början av maj 2023 finns över 9 000 lediga jobb i Botkyrkas närområde som enbart kräver en kortare utbildning eller introduktion. Tyvärr lönar det sig inte alltid för individen att gå från bidrag till arbete.

Det finns stora värden för samhället att fler blir självförsörjande och kan leva på sin lön. Forskning visar att utanförskap inte bara har en negativ effekt för de vuxna som drabbas, utan även för deras barn. Utanförskap går i arv.

Nu behövs en lång rad reformer för att se till att fler personer kan försörja sig själva. Regeringen måste gå från ord till handling, och återupprätta arbetslinjen.

Jessica Drugge.

Jessica Drugge.

Pressbild