Jag är en Botkyrkabo sedan 1979 och älskar min kommun. Men jag tycker att responsen från kommunens enheter som har hand om skötseln av buskar etcetera är urusel.

Det enda svar som de verkar kunna ge är att vi ska ha en biologiskt mångfald när de blir påtalade att buskar och träd behöver beskäras. Ett annat svar man kan få är att det gör vi till hösten men inte vilket år.

Har försökt få till en beskärning av buskar utmed Tomtbergavägen under ett antal år men de tycker att buskar som ser friska ut inte ska röras.

Även friska buskar bör ansas med jämna mellanrum för att de ska fortsätta vara fina. Nu samlas bara skräp och lustgastuber utmed vägen.