Barn som växer upp i socialt utsatta områden riskerar sämre skolresultat, lägre framtida inkomster och ökad sannolikhet att dras in i brottslighet.

Det konstaterar en grupp nationalekonomer som har gått igenom forskningsläget och föreslår åtgärder för att jämna ut barns uppväxtvillkor.

Ett av förslagen är att man börjar hjälpa barnfamiljer i riskzonen att flytta till andra områden, exempelvis med hjälp av förtur i bostadskön, rådgivning och subventionerad hyra.

– Det skulle börja som ett småskaligt försök, riktat till familjer där barnen löper särskilt hög risk att dras in i kriminalitet och som har svårt att ta sig in i samhället, säger Torsten Santavirta, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning i Uppsala.

Funkat bra i USA

I USA, där man har provat modellen, har man sett att det får positiva konsekvenser för barnens livschanser. Till att börja med skulle man välja ut familjer genom lottning, enligt förslaget. Om det visar sig fungera skulle det kunna spridas till fler av de mest utsatta familjerna.

– Vi förstår att det kan uppfattas som lite provocerande med förtur. Men man får väga det mot nackdelarna med dagens situation, med en närmast permanent marginalisering av vissa grupper, säger Torsten Santavirta.

Tina Sigefelt, småbarnsmamma i Gröndal, är kluven till idén.

– Helt klart måste man göra någonting. Jag tror att det finns barn som behöver separeras från miljön där de växer upp, särskilt om man gör det tidigt så att de inte hinner präglas negativt.

Men hon ser samtidigt risken att det påverkar barnen i det tryggare området på ett olyckligt sätt.

– Tänk om det leder till att barnen i Gröndal också dras in i det kriminella? För att det ska fungera får det inte bli för många som flyttas till samma ställe, säger hon.

Tinas sambo, som inte vill ha sitt namn i tidningen, är mer kritisk:

– Vi vill inte att våra barn ska börja prata Rinkebysvenska. Det räcker med några få stökiga barn för att de ska ta över helt. Problemen måste lösas där folk bor, inte flyttas runt, säger han.

Victor Sundberg, en 31-årig säljare i Bromma, är också skeptisk till idén, men av andra skäl. Det hjälper inte att bara flytta på några familjer, menar han.

– Man måste få bort uppdelningen mellan människor och områden. Alla måste känna att de är en del av Sverige, oavsett vem du är eller var du bor. Det behövs fotbollsturneringar och att man grillar tillsammans, det är så man får trygghet och gemenskap, säger Victor Sundberg.

Politikerna tycker olika

Forskarnas förslag diskuterades vid ett seminarium i juni, med politiker, poliser och fastighetsägare. Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholm, trodde inte på idén att flytta på barnfamiljer.

– Politikens uppgift är inte att hjälpa enskilda individer utan att se till att alla får bra uppväxtvillkor, säger han.

Centerpartiets Jonas Naddebo var mer positiv.

– Alla bostadsbolag som bygger hyresrätter borde avsätta en viss andel, öronmärkt för dem som inte kan efterfråga lägenheter på den vanliga marknaden, så att man får sådana lägenheter insprängda i hela beståndet, säger han.

Fråga: Bra eller dålig idé att flytta barnfamiljer från utsatta områden?

Isabella Mayr, Gröndal

Isabella Mayr, Gröndal

Petter Beckman

Isabella Mayr, Gröndal

– Jag tycker det är viktigt med blandade bostadsområden, för att man ska få fler perspektiv och lära sig av varandras erfarenheter. Men om man bara flyttar på vissa familjer, vad händer med dem som blir kvar? Det känns orättvist, alla har rätt till en lycklig framtid.

Kenan Dogan, Hässelby

Kenan Dogan, Hässelby

Petter Beckman

Kenan Dogan, Hässelby

– Det löser inte problemet. Vi har gett bort gatorna till de kriminella och våra skolor till privata företag. Då rasar hela systemet. Hotet från de kriminella kan bara mötas med ett starkt, välorganiserat och välfinansierat samhälle. Skolan behöver bli statlig igen.

Kerstin Lundström, Ekerö

Kerstin Lundström, Ekerö

Petter Beckman

Kerstin Lundström, Ekerö

– Ja, det tycker jag låter jättebra, det skulle hjälpa till att få bort brottsligheten. Där vi bor kan barnen ta av sig skorna och springa rakt ut i skogen. Alla är värda att få växa upp så. Det kanske skulle kosta skattepengar men är värt det i längden, för att få ett lugnare samhälle.