Vi kristdemokrater är precis som Centerpartiet självfallet också glada över allt medhåll vi kan få i vår hjärtefråga om en utbyggd sjötrafik. Stockholm är öarnas stad och därför har det för oss kristdemokrater i årtionden varit en självklarhet att vi som region också ska kunna erbjuda sjövägen som del i vårt kollektivtrafiksystem. Det var vi kristdemokrater som först lyfte idén att delar av den då privata båttrafiken på Stockholms vatten skulle integreras i regionens kollektivtrafiksystem för att möjliggöra en kollektivtrafik på vattnet, och vi släpper absolut inte taget om vår vision. Det är därför tråkigt att ett yrvaket Centerparti nu väjer att medvetet misstolka vår budget och gå ut i media med rena osanningar om vår politik.

Vi vill sjösätta miljövänliga fartyg

Vi kristdemokrater väljer att satsa på pendelbåtlinjer med ett starkt resernärsunderlag och tidsvinster för resenärer före rena nöjesresor. Det betyder inte att vi skär ner på sjötrafiken som helhet. Tvärtom är det vi kristdemokrater som har den absolut högsta ambitionsnivån för sjötrafiken av alla partier i regionen. Vi vill sjösätta nya miljövänligare fartyg och utvidga sjötrafikutbudet på flera håll i länet. Därtill vill vi också integrera fler privata pendelbåtar i SL:s biljettsystem, göra Waxholmsbolagets ö-kort tillgängligt för fler, och fortsätta samverka med kommunerna och länsstyrelsen för en utbyggd brygginfrastruktur och bättre anslutningstrasporter.

En god vän?

På det stora hela taget är vi glada att vi har en god vän som Centerpartiet med oss i vår vision om en utbyggd sjötrafik. Men till skillnad från Centerpartiet förstår vi kristdemokrater att pendelbåtstrafiken är regionens dyraste trafikslag och vilket ansvar det ställer på politiken. För att vi inte bokstavligen ska slänga pengar i sjön krävs det att vi gör rätt investeringar i rätt tid. Det är exempelvis därför som vi kristdemokrater säger ja till att förstärka pendelbåtlinje 89 mellan Ekerö och Stockholms innerstad – som blivit en absolut räddning för Ekeröborna till följd av arbetet med E4 Förbifart Stockholm – före rena lyxprojektet som Värmdös pendelbåt 84. Vi är därför är inget annat än stolta över att vi väljer att göra kloka prioriteringar, och kan inget annat än att beklaga att Centerpartiet inte väljer att göra detsamma.