Vi kristdemokrater tror att en välfungerande pendelbåtstrafik är en tillgång för hela regionen och en nyckel till både ekonomisk utveckling och miljövänlig transport. Därför väljer vi att göra en ambitiös satsning på sjötrafiken i vår budget med fokus på fler avgångar och förlängda pendelbåtlinjer – detta samtidigt som vi fortsätter att göra Stockholms sjötrafik mer hållbar och inkluderande.

Nyttja linje 80

Idag kan resenärer smidigt pendla mellan Ekerö och Stadshuskajen i centrala Stockholm och dra nytta av linje 80 Sjövägen, som sträcker sig från Nybroplan till Nacka, Lidingö och Frihamnen. Detta goda system vill vi kristdemokrater fortsätta utveckla, bland annat genom en förlängning av linje 80 till Djursholm och Täby och skapandet av en ny pendelbåtlinje som förbinder Solna strand med Stadshuskajen.

Även Ekerös pendelbåtlinje 89 behöver utvecklas för att möta en stigande efterfrågan och göra pendlarnas vardag smidigare. Denna pendelbåt är ett resultat av Kristdemokraternas envisa arbete och har blivit en framgångshistoria med allt fler resenärer. Inte minst har den också blivit en räddning för Ekeröborna, som i ljuset av den ökande trafikbelastningen som E4 Förbifart Stockholm medfört nu kunnat välja sjövägen över försenade bussar och bilköer.

Tre punkter

För att våra visioner för sjötrafiken ska kunna bli verklighet krävs att regionen, kommunerna och länsstyrelsen samarbetar i en gemensam riktning. Inte minst behövs en förbättrad brygginfrastruktur och effektiviserade anslutningstransporter. Sådana investeringar syftar inte enbart till förbättrade trafiklösningar utan också ökad trivsel och gemenskap när vi gör sjön mer tillgänglig för medborgarna. Utöver ovan nämnda satsningar föreslår Kristdemokraterna även följande åtgärder för Stockholms sjötrafik i sin budget:

• Låt privata båtlinjer ansluta till SL:s biljettsystem: Genom att integrera privata båtlinjer i SL:s biljettsystem blir kollektivtrafiken mer tillgänglig och flexibel.

• Tillgängliggör Ö-kortet för fler: Ö-kortet är en årsbiljett som erbjuds av Waxholmsbolaget och är avsett för personer som är folkbokförda på öar inom Waxholmsbolagets trafikområde och saknar fast broförbindelse eller statlig färjelinje till fastlandet. Vi vill göra ö-kortet tillgängligt även för dem som arbetar i skärgården.

• Investera i nya miljövänligare pendelbåtar: Dagens befintliga båtar börjar nå sin ekonomiska livslängd. Att köpa in nya och mer miljövänliga båtar är nödvändigt för att möta framtida resenärers behov och höja tillgängligheten för alla.

Unik miljö

Stockholm är öarnas stad där närheten till vatten är en del av dess unika särart. På samma sätt som den söt-salta brisen utgör en del av Stockholms själ anser vi kristdemokrater att sjötrafiken har en alldeles självklar plats i Stockholms kollektivtrafiksystem. Därför uppmanar vi nu ansvarigt Klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd Gustav Hemming (C) och Trafikregionråd Anton Fendert (MP) att kroka arm med oss för ett Stockholm där dess vackra vatten kommer fler medborgare till del.