Regeringen och Sverigedemokraterna går nu vidare med sitt omdebatterade förslag om att myndigheter och kommuner ska bli skyldiga att anmäla papperslösa.

Enligt förslaget ska kommuner och myndigheter tvingas anmäla till Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med papperslösa, alltså personer som vistas i Sverige utan tillstånd. I praktiken skulle förslaget kunna komma att påverka en mängd områden och enskilda anställda inom Stockholms stad, som lärare, bibliotekarier, socialsekreterare, fritidsledare och anställda inom vård och omsorg.

Vi i Stockholms rödgröna styre ställer oss starkt kritiska till förslaget, liksom många av Sveriges fackförbund. Om lagen blir verklighet kan många av stadens anställda, som lärare och omsorgspersonal, tvingas bryta mot sin yrkesetik och gå emot FN:s barnkonvention. Regeringen och SD vill tvinga dessa yrkesgrupper att behandla barn som brottslingar. Vi står upp för en medmänsklig stad som bygger på tillit, inte på rädsla och angiveri.

I en nyligen publicerad rapport från Röda Korset konstateras att svåra levnadsvillkor i Sverige inte ökar viljan att återvända till hemlandet. Så förslaget är inte bara människofientligt – det kommer heller inte ha den effekt regeringen hoppas på.

Det så kallade skuggsamhälle som regeringen säger sig vilja bekämpa skulle inte på något sätt bli mindre till följd av en angiverilag. I stället skulle det växa och fördjupas. Fler människor skulle tvingas att gå under jorden, färre skulle våga söka sig till sjukhus vid behov av nödvändig vård och barn skulle hållas undan från rätten till skolgång av rädsla för att bli angivna. Det är helt ovärdigt Sverige.

Det ska nu utredas vad det ska få för konsekvenser om myndigheter och kommuner inte följer reglerna. Papperslösa barn har idag bland annat rätt till skolgång och sjukvård, papperslösa vuxna till sjukvård som inte kan vänta, men regeringen och Sverigedemokraterna är eniga om att utredaren inte på förhand ska utesluta några verksamheter, som till exempel skola och vård.

Vi i den rödgröna majoriteten i Stockholms stad kommer aldrig att medverka till att våra anställda i staden ska ange människor som redan befinner sig i en utsatt position. I vår stad ska mänskliga rättigheter värnas, inte luckras upp.