Tyvärr är det så långt till nästa kyrkoval att vi tvingas förse vårt vallöfte med ett OM. 

Nuvarande borgerliga majoritet i kyrkofullmäktige kan hinna göra det omöjligt för oss att infria vårt vallöfte. OM det 2025 visar sig omöjligt att åter öppna Länsmansgårdens kyrka lovar vi att ersätta den förlorade kyrkan med annan fast församlingsverksamhet.

Men vårt första och viktigaste mål är att öppna Länsmansgårdens kyrka. Det lovar vi.

Länsmansgårdens kyrka stängdes när vi socialdemokrater blev i minoritet i församlingen. Vi har motsatt oss en stängning hela beslutsvägen från kyrkofullmäktige och kyrkoråd till domkapitel och biskop. Förgäves.

Att kyrkan behövs i Länsmansgården, att det finns en livaktig församlingsdel där och att Lundby församling har en god ekonomi har inte hjälpt. De åberopade ekonomiska skälen håller inte för en seriös granskning. Därmed återstår kyrkopolitiska skäl. Att Länsmansgården inte ses som en tillräckligt viktig del av församlingen.

Lundby församlings ekonomi är urstark med 116 miljoner kronor i eget kapital 50–60 miljoner kronor av det egna kapitalet är placerat i bankförvaltade fonder.

I år beräknas församlingen gå med 2 miljoner kronor plus. Långsiktigt ser det också bra ut, Med undantag för ett mindre underskott 2025 kommer församlingen att gå med överskott fram till 2026.

Länsmansgårdens kyrka kostar i sammanhanget blygsamma 1,3 miljoner kronor per år att driva. En kostnad som inte automatiskt försvinner när kyrkan är stängd. 

Det kostar det att avveckla kyrkan, personalen finns kvar och det kostar att ersätta Länsmansgårdens kyrka med hyrda lokaler. 

Svenska kyrkan finner ibland anledning att kritisera kommunens politiker för att inte göra tillräckligt där behoven är som störst. Det är nyttig kritik. Vi vet, politiken räcker inte alltid till. 

Civilsamhället behövs och Svenska kyrkan är en mycket viktig del av civilsamhället, särskilt i stadsdelar där många människor har mycket smala eller inga ekonomiska marginaler.

Vi socialdemokrater i Lundby församling har visat att vi menar allvar med det vi säger. När vi hade den politiska majoriteten i församlingen stred vi för Biskopsgårdens kyrka, köpte loss den arrenderade marken och inrättade en diakonicentral – ett slags kompletterande socialbyrå.

Länsmansgårdens kyrka har varit en fast punkt med många verksamheter och mycket gemenskap. En kyrka, ett andligt hem kan inte ersättas med verksamhet i hyrda lokaler och erbjudanden om busstransport till andra kyrkor.

Nu är det upp till församlingsborna att bestämma om det skall finnas en kyrka i Länsmansgården eller inte. Pengar finns. 

Vinner Socialdemokraterna majoriteten i Lundby församlings kyrkofullmäktige och kyrkoråd öppnar vi Länsmansgårdens kyrka igen – OM det är möjligt.

Vinner vår motpart, koalitionen mellan borgerliga partier och så kallat politiskt obundna nomineringsgrupper, förblir kyrkan stängd.