Svensk hälso- och sjukvård står inför sin värsta ekonomiska kris på tre decennier. Inflationen slår hårt mot hela samhället. Prisökningarna måste bekämpas, men det är Riksbanken och regeringen som har ansvar för att bromsa inflationen, inte patienter och personal i sjukvården.

Kristdemokraterna verkar tycka precis tvärtom. De skriver att staten inte bör kompensera för inflationens kostnader. Men patienterna blir inte färre eller mindre sjuka bara för att inflationen är hög. Akutsjukhusen, vårdcentralerna och andra mottagningar måste fortsätta att fungera.

Inflationen har grävt stora hål i regionernas plånböcker. För Region Stockholms del har den skapat ett budgethål på ungefär tio miljarder kronor 2024. För detta avsätter regeringen och Sverigedemokraterna 0,7 miljarder. Det är ett litet plåster på ett gapande sår. Det är regeringens nationella sjukvårdskris som nu växer fram i Sverige. Ändå tycks Desirée Pethrus (KD) vara helt nöjd med regeringen. När blev Kristdemokraternas lojalitet mot en moderat finansminister högre än lojaliteten mot medborgarna i Stockholmsregionen?

Om ni sparat så mycket – varför har vi så stora skulder?

Det är bra att Desirée Pethrus tar upp skillnaderna mellan Kristdemokraternas och Socialdemokraternas sjukvårdspolitik. En viktig sådan är att Kristdemokraterna gett vika för Moderaterna och Sverigedemokraterna. I stället för att kämpa för vården accepterar KD rent siffertrixande. Den statliga vårdplatspeng som Kristdemokraterna nämner betalas till sista kronan av att regeringen tar bort en statlig satsning på vårdpersonal. Socialdemokraterna inser att det inte är brist på sjukhussängar utan på vårdpersonal och skyddar därför personalsatsningen i sitt nationella budgetförslag.

Desirée Pethrus påstår att regionen sparat i ladorna. Varför var då regionens skulder i slutet av 2022 74 miljarder kronor – nästan 9 miljarder kronor mer än sex år tidigare?

När Tidöpartierna inte tar sitt ansvar så gör Socialdemokraterna och Mittenkoalitionen i Region Stockholm det. Vi gör vårt yttersta för att skydda sjukvårdens kärna och undvika de massvarsel vi ser i andra regioner. Det kräver omfattande och tuffa åtgärder. Inför 2024 lägger vi en stram och återhållsam budget för Region Stockholm. Inte för att vi vill – utan för att vi måste.