Trots allmän kännedom om det växande behovet av psykiatrisk vård bland såväl vuxna som unga, har Region Stockholm under ledning av den nuvarande politiska vänsterkoalitionen tagit chockerande och kortsiktiga beslut. Vid upphandlingen av specialpsykiatrisk vård har man valt att basera sitt val enbart på lägsta anbud i stället för att titta på patienternas behov. Detta är en dramatisk avvikelse från tidigare praxis där kvalitet sattes i första rummet för att sen vägas samman med priset, och det strider mot allt vad Socialdemokraterna tidigare hävdat.

Balanserad syn

Det är en grundläggande skyldighet för varje politiker, oavsett partitillhörighet, att sträva efter maximal kvalitet för varje skattekrona. Inom psykiatrin, där patienterna ofta lider av komplexa och allvarliga tillstånd, är det av yttersta vikt att vården är tillgänglig, effektiv och helande. När ekonomiska överväganden tar överhanden, riskerar vi att försämra patienternas chanser till återhämtning och välbefinnande.

Under Moderaternas styre prioriterades en balanserad syn på upphandling av psykiatrisk vård, där både pris och kvalitet spelade en viktig roll. Detta säkerställde att även om en vårdgivare inte erbjöd det lägsta priset, kunde de vinna genom att erbjuda högre kvalitet.

En viktig mångfald

Region Stockholms nuvarande vårdutbud, med aktörer som WeMind, Aleris Psykiatri, Prima Psykiatri och Capio Hjärnhälsan, speglar en viktig mångfald och valfrihet för både patienter och vårdpersonal. Denna mångfald och konkurrens är avgörande för att driva kvalitetsutvecklingen framåt. Med S-styrets nya upphandlingsmetod riskerar vi att förlora denna mångfald och konkurrens, vilket kan leda till en nedgång i vårdkvaliteten och utvecklingen av vården för denna ömtåliga grupp.

Gör om – gör rätt

Det är dags för en kraftfull omvärdering. Vi måste värna om kvaliteten och tillgängligheten i vår psykiatriska vård. Det är oacceptabelt att riskera att sälja ut denna kritiska del av hälsovården till lägstbjudande. För patienternas och samhällets bästa, måste vi kräva att våra politiker gör om och gör rätt – innan det är för sent.