Kristdemkraterna uttrycker i en insändare farhågor över kommande förändringar i hörselvården i Region Stockholm. Vi vill bemöta och lugna KD - vårdvalet och en mångfald av utförare kommer att finnas kvar, det som kommer förändras är att vi tar bort den otydlighet som funnits kring att köpa eller låna en hörapparat. När vi ser och hör om problem som finns i vården måste vi våga göra något åt dem, därför kommer hyr-och-köpsystemet förändras.

Inte bara en hörapparat

För oss är det viktigt att patienter kan fatta välinformerade beslut kring sin vård samtidigt som det är tydligt vem som ansvarar för vad. Primär hörselrehabilitering är en viktig del av vården som gör att människor med hörselnedsättning ges förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet med goda villkor för ett självständigt liv. Det handlar om mycket mer än att ”bara köpa en hörapparat”. Genom att förändra hörselrehabiliteringen ser vi till att vård och hjälpmedel ges efter behov samtidigt som det blir tydligt vem som ansvarar för vad.

Det är problematiskt att det idag finns en risk i att en vårdgivare som bedömer en patients behov också kan tjäna pengar på att rekommendera dyrare hjälpmedel än vad som behövs. Vi värnar om mångfalden av vårdaktörer men också om att vårdgivare ska vara just vårdgivare och inte också behöva vara försäljare av sina produkter som patienten får betala själv.