Det röda kuvertet innehåller ett årsbesked om den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP, som ger en prognos på hur mycket du kommer att få i månaden när du går i pension.

I dag motsvarar den allmänna pensionen från staten knappt hälften av den tidigare lönen. Den som har tjänstepension under hela arbetslivet kan däremot få hela två tredjedelar av sin lön. För privatanställda tjänstemän med IPT 2 i Stockholms län innebär det i genomsnitt 10 600 kronor extra i plånboken varje månad.

Svårt att spara ihop

Men trots att tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den framtida pensionen saknar uppemot var tionde invånare i Stockholms län fortfarande kollektivavtalad tjänstepension. För många av dem kommer den första pensionsutbetalningen att innebära en tråkig överraskning. Det är nämligen svårt att kompensera för utebliven tjänstepension genom eget sparande. Den som har medellönen 37 000 kronor behöver spara cirka 2 000 kronor i månaden för att väga upp utebliven tjänstepension, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

Tyvärr är kännedomen om tjänstepensionens betydelse låg. En Sifoundersökning som vi på valcentralen Collectum låtit genomföra visar att mer än varannan svensk, 55 procent, antingen underskattar tjänstepensionens betydelse för den totala pensionen eller helt saknar koll på den.

Fem goda råd

För att fler invånare i Stockholms län ska få kunskap om hur de kan säkra sin framtid vill jag lyfta fram följande råd:

1. Säkra tjänstepensionen 

Välj att arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4–10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Begränsa avgifterna: Vänd dig till valcentralerna för råd om hur du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. Några tiondels procent i avgift kan betyda hundratusentals kronor i skillnad.

 3. Jobba så mycket du kan.Alla har inte möjlighet att jobba heltid eller långt upp i åldern, men hur mycket och länge du har jobbat i livet har stor betydelse för nivån på din pension.

4. Välj rätt skydd för familjen.Så länge din familj är i behov av ekonomisk hjälp om du skulle gå bort, är det bra att ha efterlevandeskydd. När barnen blivit vuxna, se över skydden för att höja din egen pension.

5. Håll koll på prognosen. Gå in på minPension.se en gång om året för att få en samlad bild av din pension. Ju bättre koll du har, desto mindre oro behöver du känna.

Om du får det röda kuvertet i dagarna så kan du känna dig trygg, det betyder att du arbetar hos något av de 13 160 företag i Stockholms län som erbjuder kollektivavtalad tjänstepension. Men oavsett pensionsstatus kan du sannolikt dra nytta av tipsen ovan – alla borde ha rätt till en schysst pension.