Patienter i Region Stockholm har i flera år haft Sveriges kortaste vårdköer. Patienter i Region Stockholm har också haft mest valfrihet i hela landet. Korrelationen mellan de två står oomtvistad: Valfrihet ger kortare vårdköer. Fundamentet för detta raseras nu med ideologiska förevändningar.

Vänsterstyret i Region Stockholm - bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans med stödpartiet Vänsterpartiet – har nu påbörjat avvecklingen av rätten att välja vård i Stockholmsregionen. Patienterna ska tillbaka till en tid då vårdköerna bokstavligen ringlade sig utanför vårdbyggnaderna. I ett första svep skär vänsterstyret ned, centraliserar och ser över fullt fungerande vård på 40 mottagningar. I ett andra svep tar vänsterstyret sikte på ytterligare 200 mottagningar. Det hotar vården för tiotusentals patienter och rör en omfattning av 2,2 miljoner vårdbesök varje år.

Resultatet blir färre möjligheter för patienter att uppsöka vård, bland annat inom allergologi, hudsjukdomar, neurologi, geriatrik, planerad specialiserad lymfödembehandling och intensivträning för rörelsehindrade. Precis som patienter som söker vård i smärta och rehab redan nu har färre möjligheter. På sikt minskar tillgången till vård för alla de patienter som vänsterstyret anser göra fel val.

Argumenten bakom avvecklingen uppges vara att sänka kostnader och att göra vården mer behovsstyrd. Men när vården tvingas flytta till de stora sjukhusen blir den både dyrare och mindre effektiv. Att ge människor vård efter behov handlar att om att ge vård i tid och på rätt plats – inte att trycka in alla patienter på de stora sjukhusen. Bakom omställningen verkar inte logiska argument finnas utan snarare en ideologisk motivering.

I stället för att spara behöver vi utveckla vården. Att lägga ner fungerande vård för exempelvis våra äldre samtidigt som andelen äldre i samhället ökar är inte effektivt. Inte ska vi spara på våra sköra och äldre?

Vår hållning är inte att ersättningssystemen i vården är felfria. Bland vårdvalen finns flera brister som vi måste få bukt med. Inte heller är hälso- och sjukvården i Region Stockholm som helhet är ofelbar. Vänsterstyrets förslag med kostnadsbesparing i fokus är dock inte rätt väg. Bättre vore att justera i befintliga avtal så man uppnår en än mer kostnadseffektiv vård med patienten i fokus. Det finns en tydlig skiljelinje mellan Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna å ena sidan och vänsterstyret å andra sidan:

För oss är det patienten som står i fokus för politiska beslut. För dem är det politiken som står i vägen för patientens beslut.

Vänsterstyrets fokus på driftformer och omorganisering kommer bara ta tid och kraft liksom kosta pengar. Att använda skattebetalarnas pengar så ovarsamt, liksom att sätta patienter i vårdköer, kommer vi att ta kampen emot. För stockholmarnas skull. För patienternas skull.