Bland tonåringar i åldern 17 till 18 år är det 8 procent som läser varje dag jämfört med 23 procent för 10 år sedan enligt Statens medieråds rapport Ungar & medier, 2021.

I förlängningen försämrar detta inte bara barn och ungas ordförråd. Flera undersökningar visar också på samband mellan läsning, läsförståelse och skolresultat.

När barn och unga läser allt mindre riskerar också en rad positiva effekter av läsning att förloras. Forskning visar nämligen att läsning gör dig mer empatisk, minskar din stressnivå och främjar ditt ordförråd såväl som din kreativitet.

Vi Kristdemokrater vill vända den nedåtgående trenden vad gäller läsning. Därför har vi i vårt budgetförslag för 2023 satsat två miljoner kronor i syfte att stimulera läs- och skrivfrämjande aktiviteter vid Regionbiblioteken. Bibliotekens roll är att främja läsning och tillgång till litteratur och kan genom att anordna aktiviteter för barn och unga uppmuntra fler till läsning. En viss andel av medlen kan också riktas till barn och unga som är inskrivna och vistas på Region Stockholms sjukhus, i syfte att underlätta deras tillvaro.

Det behövs ett ordförråd på minst 50 000 ord för att klara det dagliga livet. En 17-åring som inte läser regelbundet eller lyssnar på texter har mellan 15 000–17 000 ord i sitt ordförråd. Läser man däremot böcker, tidningsartiklar eller andra texter så ökar ordförrådet till minst 50 000 ord.

Biblioteken utgör en unik plats för läsning, informations- och kunskapsökning, folkbildning och möten. Låt oss värna om denna unika plats och främja en verksamhet som väcker läslusten hos våra unga. Därför hoppas vi nu att det nya styret i region Stockholm med S, C och MP vill anta vårt förslag och snarast besluta om en sådan satsning.