Vi i det rödgröna styret prioriterar barns språkutveckling högt, eftersom vi vet att det är helt avgörande för att sedan klara skolan. Det vi också prioriterar högt är att skydda förskolans verksamhet från nedskärningar trots att tiderna är tuffa och barnunderlaget minskar. Det kan man inte säga om Kristdemokraterna som de facto är det parti i Stockholms stad som lägger allra minst pengar på förskolan i nästa års budget.

Förskolan ska främja barns modersmålsutveckling

Det är läroplanen som styr vad förskolan ska erbjuda varje barn för att främja deras språkutveckling. De barn som har ett annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det handlar bland annat om att ett barn som har goda kunskaper i sitt modersmål också får lättare att lära sig svenska språket. Det tillhör alltså förskolans uppdrag att främja barns modersmålsutveckling.

Det här kan göras på olika sätt. Men det är inte samma sak som grundskolans modersmålsundervisning som bedrivs som ett ämne. I förskolan arbetar man till exempel med digitala verktyg för att stödja språkutveckling. En bok som är inläst både på modersmålet och på svenska kan användas för att främja språkutvecklingen. Skickliga pedagoger tar hjälp av engagerade vårdnadshavare för att på olika sätt stödja såväl modersmålsutveckling som svenska språket.

KD kastar sten i glashus

De fristående förskolorna får ett ”språkstöd” som betalas ut för alla barn som har minst en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. För de kommunala förskolorna bakas den språkpengen in i det belopp som går ut i socioekonomiskt tillägg till stadsdelarna. Jag välkomnar att Kristdemokraterna ger sig in i debatten om förskolan i Stockholms stad och den viktiga frågan om barns språkutveckling men tyvärr så verkar Nike Örbrink och hennes kollegor i KD ha missförstått stora delar av förskolans uppdrag. Om det är språkstödet till privata förskolor som Kristdemokraterna i själva verket vill skära ner på så hoppas jag att de förstår att det innebär att de samtidigt måste skära ner i motsvarande omfattning på stadens egna förskolor. Det här systemet, att friskolorna måste kompenseras med samma resurser som vi väljer att ge våra kommunala förskolor beror på det marknadsskolesystem som bland annat KD är med och försvarar.

I stort så lägger KD totalt 60 miljoner kronor mindre på förskolan än vad vi i den rödgröna majoriteten gör för 2024. Det är också allra minst av alla partier i Stockholms stadshus. Man skulle kunna säga att deras inlägg i förskoledebatten är lite som att kasta sten i glashus.

Trötta på tomma löften

Som förskoleborgarråd och representant för det rödgröna styret i Stockholm kommer jag att fortsätta att prioritera förskolans arbete med språkutveckling högt. Vi fortsätter därför satsa på att höja medarbetarnas kompetens i såväl språkutvecklande arbetssätt som deras färdigheter i svenska språket. Vi inleder också ett arbete med att se över hur förskolorna kan stärka sitt arbete med modersmålsstöd i förskolan och se till att det blir lika bra oavsett var i staden du bor.

Medarbetare i förskolan är trötta på att bli lovade förbättringar när inga sådana finns i sikte. Därför är det ett hån mot alla slitna barnskötare och förskollärare att KD kallar sin svaga förskolebudget för en satsning där de säger sig kunna minska barngrupperna.

Tro mig, minskade barngrupper är högt prioriterat för oss i den rödgröna majoriteten. Men i det här extremt tuffa ekonomiska läget prioriterar vi en budget som inte innehåller några nedskärningar och som faktiskt håller vad den lovar.

Det är det minsta vi kan göra för alla våra kompetenta förskollärare och barnskötare som gör ett väldigt bra jobb ute i våra förskolor varje dag.