I dag är det suicidpreventiva dagen, instiftad av WHO, för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. En dag som understryker det politiska ansvaret att göra mer, skriver Charlotte Broberg (M), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.  

Psykisk ohälsa har de senaste åren ökat lavinartat och utgör idag ett av vår tids största samhällsproblem. Som den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa tar enligt Folkhälsomyndigheten omkring 1 500 personer sina egna liv varje år. Av dessa sker omkring 300 i Stockholmsregionen. Om detta mörker påminns vi i dag under den suicidpreventiva dagen, instiftad av Världshälsoorganisationen WHO. 

Bakom varje siffra finns någons barn, förälder, vän eller kollega. Det kräver ett omfattande stödarbete som måstet fungera. Utan professionell hjälp är risken stor att den här gruppen utvecklar besvär som ångest, depression, kroniska skuldkänslor, mardrömmar och självmordstankar. Trots detta saknas det i dag ett sammanhållet regionalt stöd inom Sveriges största region, Region Stockholm. 

Tyvärr är det också ett eftersatt område även nationellt, och efterlevandes stöd blir därmed beroende av i vilken omfattning boendekommunen har prioriterat frågan samt av eldsjälar genom ideella organisationer såsom exempelvis Suicide Zero. Det räcker inte.

 Regeringen har visserligen presenterat ett omtag i frågan nationellt men mycket mer måste göras och det även regionalt. Region Stockholm borde gå i bräschen och snarast anta riktlinjer och rutiner som klart och tydligt anger hur samhället ska agera och vilket stöd som ska ges, och som gäller oberoende av vilken av regionens kommuner den efterlevande bor i. Region Stockholm borde leda vägen och inte invänta nationella riktlinjer. 

En början vore att ta efter framgångsregioner och tillsätta en särskild resurs som, efter förmedling från framför allt blåljuspersonal, tidigt kontaktar efterlevande. Detta i syfte att utreda vårdbehov och bistå i att förmedla vården. 

 Vi måste fånga upp

Region Stockholm måste fånga upp människor under den mest akuta fasen. Något mindre än att stödet ska ha nått den efterlevande inom 24 timmar vore ambitionslöst. Moderaterna i Region Stockholm vill därför införa en 24-timmarsgaranti för akut stöd till anhöriga som förlorar en närstående i självmord. 

 Även under senare skeenden måste resursen användas. Exempelvis efter begravningen och även på årsdagen efter att den nära har gått bort.

 Jag vill sträcka ut en hand till det nya styret på suicidpreventiva dagen: Låt oss ta i hand om att Region Stockholm, liksom regeringen, gör ett omtag i suicidfrågorna. Efterlevandestödet ska inte bara fungera, utan också svarar upp mot vad Sveriges största region har resurser nog att göra.

 

Charlotte Broberg (M) Hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande

Region Stockholm