Istället för att ompröva sin egen politik som allt fler stockholmare förkastat ägnar sig Moderaterna åt en negativ debatt och påstår att vi socialdemokrater lyser med vår frånvaro. Inget kunde vara mer fel.

Naturligtvis har vi inte, på bara 100 dagar, hunnit genomföra all den politik vi gick till val på.

Samtidigt har vi ekonomiskt svåra tider framför oss med en historisk lågkonjunktur och med en högerregering som prioriterat ner välfärden.

Med det sagt har vi ändå redan gjort mycket som vi är stolta över.

Ny kontroll

Vi har börjat ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Det moderaterna kallar tvångskommunalisering av äldreomsorg innebär exempelvis att vi inte förlängt Attendos drift av Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. När företaget under pandemin bröt mot stadens kvalitetskrav och dessutom försökte tysta anställda som slog larm – då ställde sig Moderaterna på vårdkapitalets sida. Det ska aldrig hända under vårt styre.

Vi har stoppat utförsäljningarna av hyresrätter och börjat bygga bort segregationen. Moderaterna kallar ambitionen om blandad bostadsbebyggelse i olika stadsdelar att förvanska villaområden. Det säger ganska mycket om varför klassklyftor och segregation ökade under Moderaternas styre.

Satsar på skolan

Stockholm ska vara en stad som håller samman. Därför har vi bland annat påbörjat arbetet med Fokus Järva – en kraftsamling för hela området med målsättningen att Järva ska bli en integrerad del av staden och järvaborna ska få samma förutsättningar och möjligheter till ett bra liv som alla andra stockholmare.

Vi prioriterar brottsförebyggande insatser. Det förebyggande arbetet från tidig ålder är avgörande för att lyckas bryta nyrekryteringen till gängen. Där Moderaterna skurit ner på fältassistenter och fritidsverksamheter för unga ökar vi tvärtom budgeten. Vi satsar på att fler ska klara skolan och stärker elevhälsan.

I en allvarlig lågkonjunktur väljer vi att satsa på välfärden och tryggheten framför att göra stora vinster i stadens koncernbolag. När kommunfullmäktige behandlade budgeten i höstas föreslog Moderaterna 250 miljoner kronor mindre till välfärden. Pengar de istället valde att låta ligga kvar i ett bolag med 20 miljarder kronor i eget kapital.

Vi snackar gärna

Om detta tar vi gärna en debatt. Låt den dock ske med korrekta argument. Moderaterna satsar 100 miljoner kronor mindre på Stockholms grundskolor och de satsar mindre på klimatarbetet än den rödgröna majoriteten. Det är uppgifter som lätt går att kontrollera i budgeten för den som vill.