Det har gått 100 dagar sedan Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet tog makten i Stockholms stad. Samtidigt som Miljöpartiet och Vänsterpartiet står som vinnare, och Socialdemokraterna lyser med sin frånvaro, är förlorarna stockholmarna själva. Särskilt barnfamiljerna.

I stället för att få redskapen att förverkliga sina drömmar i vår vackra huvudstad, förminskas stockholmarna till verktyg för vänsterns politiska projekt. På 100 dagar har vänsterstyret i Stockholm börjat. 

Fel prioriteringar

Tvångskommunalisera välfungerande äldreomsorg på ideologiska grunder. Till exempel har flera välfungerande, privata äldreboenden återtagits i kommunal regi sedan maktskiftet. Detta trots att de boende och anställda varit nöjda med boendet.

Förvanska Stockholms villaområden. Genom att bygga bort idrotts- och grönområden riskerar fler barnfamiljer flytta ifrån Stockholm. Uttalade mål om fler små kommunala hyresrätter i Bromma, Enskede och Hässelby villastad bygger in konflikter i bostadspolitiken. Vi måste bevara det vackra i vår stad.

Tömma de kommunala bolagen på tillgångar och lånat mer pengar. Resultatet kommer bli att våra barn tvingas betala räntor snarare än att satsa på framtidens Stockholm.

Bekämpa bilen, istället för koldioxidutsläppen. Oberoende om bilarna går på fossilt bränsle eller el vill vänsterstyret minska framkomlighet för stockholmare som behöver bilen för att få livspusslet att gå ihop. Fokus borde i stället vara att utforma trafiken efter stockholmarnas behov.

Nedmontera fyra år av moderat trygghetsarbete genom att säga upp 120 av stadens 180 trygghetsvakter och minska stadens mobila trygghetsteam från 27 till 6 stycken. Dessutom motarbetar vänsterstyret regeringens förslag på nya verktyg som hade underlättar för polisen i arbetet mot gängkriminaliteten.

Vill satsa mer

Idag flyttar fler från Stockholm än hit. Det gäller särskilt barnfamiljer. Och en stad utan barn är en död stad. Vi är övertygade om att majoritetens förslag förstärker utflyttningen. Vi moderater vill i motsats till styret:

Att stockholmarna får den skola och omsorg de vill ha och förtjänar. Politikens uppdrag är att höja kvaliteten och kunskapsresultaten i alla stadens skolor. Därför ska vi satsa mer på stadens skolor och säkerställa att alla elever får verktygen att nå sina drömmar.

Bygga för stockholmarna. Inte statistiken. Fler ska kunna göra bostadskarriär i staden. Då behövs till exempel större lägenheter och stadsradhus. Framför allt för barnfamiljerna som nu flyttar ifrån Stockholm.

Fortsätta betala av lån och lägga budgetar som går ihop. När vi tog över ledningen av Stockholms stad lovade vi att bryta den ekonomiska skuldfällan. Det löftet levererade vi på och 2022 var första gången sedan 2010 som stadens externa skuld minskade. Vi vet att inget kan göras för att förbättra välfärden utan ordning i ekonomin.

Fördubbla satsningar på miljö och klimat. Vi vill bygga 100 fotbollsplaner solceller på stadens tak, öka takten för utbyggnaden av laddinfrastrukturen och öka stadens el- och värmeproduktion. Stockholm är i dag ett föredöme men mer behöver göras för att vi ska förbi det och nå ett negativt koldioxidavtryck.

Akut behövs fler poliser, trygghetskameror och ordningsvakter. Inte färre. Med som de flesta vet behövs långsiktigt och gediget arbete för att få till en riktig förändring. Vi vill se en blocköverskridande plan för förebyggande insatser och trygghetsskapande för att öka tryggheten i hela Stockholm.

Moderaterna kommer driva en konstruktiv oppositionspolitik som alltid står på stockholmarnas sida. Allt med sikte på att om mindre än fyra år vinna väljarnas förtroende för att Stockholm ska bli den gröna, urbana och hoppfulla huvudstad vi alla önskar.