Bostadssituationen är svår och pandemin var ett hårt slag mot unga i Stockholm. Den slog undan det sociala sammanhanget och bidrog till lågkonjunkturen som gör det svårare att hitta ett jobb. I en tuff tid måste människor ges rätt förutsättningar att växa och leva. Och för att kunna det måste man kunna få ett första jobb, en första bostad och ett liv i frihet.

Det börjar med en bostad

En första bostad är idag nästan ouppnåeligt för många unga. Har man inte stått 10 år i en bostadskö så är de enda alternativen att köpa eller att hoppa runt mellan osäkra andrahandskontrakt. Det är fel i båda ändar. Amorteringskrav och höga krav på kontantinsats gör att många inte har råd att köpa. Byggregler och långa planeringsprocesser gör så att vi har för få hyresrätter. Detta gör så att samhällsgruppen som tjänar minst, unga, betalar mest för sina bostäder. Byggregler och hyresregler behöver lättas, amorteringskravet måste avskaffas och tiden från idé om att bygga till spade i marken behöver kortas. Unga måste kunna påbörja sina liv och det börjar med en första bostad.

En annan del av att påbörja den egna livsresan är att hitta ett första jobb. Med det kommer en egen inkomst och ett första steg in på arbetsmarknaden. Lågkonjunkturen gör det dock svårt för den som står utan arbetslivserfarenhet och politiken måste göra mycket mer för att underlätta vägen in på arbetsmarknaden. Sänkt arbetsgivaravgift för unga, större fokus på jobb inom utbildningarna och bra villkor för jobbskaparna, företagen hade underlättat detta. Ett första jobb är en av de bästa garantierna mot utanförskap och ett avgörande första steg i livet.

Stockholm ska vara en stad man kan vara trygg och fri i

Alla behöver kunna leva sina liv i frihet. I frihet från onödiga förbud och regler, samt i frihet från hot och våld. För unga är trygghetsfrågan avgörande. En närvarande polis och det kontinuerliga brottsförebyggande arbete är centralt för en persons frihet att röra sig var den vill och leva sitt liv som den vill. Stockholm ska vara en stad man kan vara trygg och fri i. Regler som sätter stopp för natt- och uteliv i Stockholm måste minskas. Ett aktivt uteliv minskar inte tryggheten utan höjer den. Med fler som rör sig ute kvällstid höjer närvaron och utsattheten minskar. Fler delar av Stockholm ska ha ett aktivt uteliv, inte färre.

De ungas favoritparti

Det finns mycket som behöver göras för att Stockholm ska vara den stad för unga det bör vara. Moderaterna blev i Stockholm 2022 största parti i skolvalet samt bland förstagångsväljare. Det visar att unga i Stockholm vill ha en moderat politik. En politik som skapar förutsättningar för den enskilda att växa och forma sitt liv. Detta bör vara ledstjärnan för framtidens Stockholm.