Hat mot den judiska minoriteten är ett samhällsproblem som aldrig får sopas under mattan. Antisemitismen tar sig många olika uttryck. Hoten kommer från främst från högerextrema grupperingar, men det finns även allvarliga problem med antisemitism hos den våldsbejakande vänstern samt bland grupper med islamistiska förtecken.

År 2021 dömdes ca 70 personer för hets mot folkgrupp. Hälften av fallen gällde antisemitism. En rad rapporter har visat förekomsten av antisemitism på olika arenor i samhället, inte minst i skolor och på sociala medier.

Kritik mot majoriteten

Alla partier måste höja ambitionerna. Vänsterstyret i Stockholm, med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, strök med ett pennstreck bort arbetet mot antisemitism i årets budget. Efter Liberalernas kritik har Socialdemokraterna nu halvt backat och lagt tillbaka Liberalernas initiativ i sin verksamhetsplan för utbildningsområdet- men då ofinansierat. Utan Liberalernas tunga kritik hade Socialdemokraterna inte hanterat frågan. 

Liberalerna har alltid stått upp för att bekämpa antisemitism. Det handlar om stöd till akuta insatser, fortbildning, stoppa de som begår antisemitiska brott och att stärka skyddet av judiska institutioner. Det är också viktigt att öka kunskapen om omfattningen av antisemitismen och de konspirationsteoretiska mekanismer som följer med antisemitismen. Men framförallt handlar det om skydd av den judiska minoritetens rättigheter som används som en del i allt ifrån vanföreställningar om vaccinmotstånd, världsherravälde över ekonomin och styrande av medier.

"Kniv i magen"

Liberalerna såg därför till att det genomfördes en kartläggning av antisemitism i Stockholms skolor. Den visar att heilningar och nazistiska skämt bortförklaras, medan judiska elever påverkas starkt och beskriver det som ”en kniv i magen”.

I Liberalernas budgetalternativ för Stockholm satsades tre miljoner kronor årligen för kompetensutveckling av skolpersonal. Vi menar att det behövs ökad kunskap om hur man bekämpar och förebygger antisemitism. Och vi måste tala klarspråk om vilket hot mot demokratin det är.

En framgångsrik kamp mot antisemitism bygger på att den synliggörs och att dess särart klart och tydligt erkänns. Därför höjer nu Liberalerna på riksdags- och regeringsnivå ambitionen i kampen mot antisemitism.

Det handlar om sex miljoner kronor för fortsatt finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser, en satsning om 45 miljoner kronor nästa år till Sveriges museum om Förintelsen.

Föra vidare berättelserna

Formerna för stödet för säkerhetshöjande åtgärder som kan sökas av trossamfund, ideella föreningar och stiftelser utreds nu och presenteras nästa år. Ambitionen kan skruvas upp successivt ytterligare genom att skärpa lagstiftningen ytterligare mot brott med antisemitiska motiv.

Det är viktigt att stödja arbetet, bland annat av förintelseöverlevarnas ättlingar, för att föra vidare deras berättelser till kommande generationer.

Vi kan aldrig acceptera att minoriteter i Sverige får sin frihet begränsad på grund av diskriminering eller antisemitism.

Politiker har ett stort ansvar att säkerställa att hotet från antisemitism bekämpas med handlingskraft och beslutsamhet, inte genom strutsmentalitet och överstrukna ord.