Vi välkomnar att Centerpartiet nu garanterar att vårdvalet och en mångfald av utförare kommer att finnas kvar i Region Stockholm. Det går inte nog att understryka hur viktig den här frågan är. Det kostar inget att ställa patienter i kö på kort sikt men på lång sikt blir konsekvenserna betydligt större.

Forskning visar att obehandlad hörselnedsättning kan kopplas till en rad hälsorisker: försämrad livskvalitet, isolering, minskad social aktivitet samt ökad risk för depression, kognitiv svikt och demens. Registerdata för sjukskrivning och förtidspension/sjukersättning visar att personer med hörselnedsättning är överrepresenterade.

Sedan Fritt val infördes i Region Stockholm 2009 har köerna minskat från flera års väntetid till en vecka.

Vi anser också, likt Centerpartiet, att klara riktlinjer om vad regionen finansierar och vad man som privatperson kan lägga till efter preferenser/behov är A och O. Vi hoppas att de eftergifter som krävs för att regera med ett stödparti likt Vänsterpartiet inte blir för dyra. Patienter ska kunna välja vilken utrustning som passar bäst utifrån behov. Det ska inte regionråd Jonas Lindberg (V) och Vänsterpartiet göra. Är det inte dags för Centerpartiet att komma hem till borgligheten?