I en replik bemöter Thomas Lange från Spårvagnssällskapet vår debattartikel om att buss är det som ger mest kollektivtrafik för pengarna. Lange argumenterar för att busstrafik inte skulle kunna hantera mängden resenärer och refererar till traditionell busstrafik snarare än till högkapcitetslösningen Bus Rapid Transit, BRT. Vi föreslår i vår debattartikel att Stockholms stad satsar på en BRT-linje. BRT innebär separerade körfält på samma sätt som en spårväg. Långa hållplatser möjliggör påstigning genom flera dörrar samtidigt precis som på en spårvagn. Genom täta avgångar som, Lange argumenterar för i artikeln behöver resenärerna inte stå och vänta någon länge stund på nästa buss.

När Lange resonerar vidare kring buss som ett färdmedel som endast används för att ta sig till tunnelbanan är det oärligt. Vi föreslår inte att befintliga delar av Spårväg City ska ersättas av en busslinje, det vore ett slöseri med skattemedel. Inte heller talar vi i detta fall om matarbussträckor, alltså busslinjer vars enda syfte är att transportera resenärer till ett bättre val kollektivfärdmedel. En BRT linje som dras längs den sträckning där Spårväg City var tänkt att byggas skulle vara ett utmärkt alternativ till en dyr utbyggnad av befintlig spårväg.

Svenska Spårvägssällskapet nämner siffran 2900 passagerare per timme som maxkapacitet eftersom det är precis vad en 30 meter lång spårvagn klarar. Vanlig busstrafik har 20 meter långa hållplatser och klarar som jämförelse 2000 passagerare. En BRT-linje däremot har lika 40 meter långa hållplatser precis som spårvagnstrafik och når således samma antal passagerare per timme.

”En buss är en buss även om den kallas BRT.” konstaterar Lange som bevisligen inte har förstått vad BRT är. Skillnaden mellan spårväg och BRT är i huvudsak prislappen. BRT är lika klimatsmart och bekvämt och dessutom tystare än spårvagnen. BRT innebär samma säkra, kapacitetsstarka och pålitliga kollektivtrafiklösning som spårvagnen för en väsentligt billigare peng. Den som vill hushålla med stockholmarnas skattemedel gör ett klokt val i att välja bussen.