Inför årets Kulturnatten har kulturborgarrådet Jonas Naddebo och Stockholms valt att stänga ute den absoluta majoriteten av alla musikskapare och utövare från att delta fullt ut. Detta beslut motiveras med att staden vill nå ut så brett som möjligt, men är komplett obegripligt. Självklart är det positivt att utveckla nya sätt för att nå en ny publik som annars inte hade tagit del av kulturen, men genom att göra det på bekostnad av innehållet gör Jonas Naddebo både sig själv och kulturen en förödande björntjänst.

Sverige hör till ett av världens främsta länder när det gäller att skriva och spela musik. Våra musikskapare och artister skapar verk som håller otroligt hög kvalitet, vilket bland annat märks i hur mycket musik som exporteras världen över. Tyvärr riskerar denna kvalitet att gå förlorad i Jonas Naddebos Kulturnatt.

Vilken kultur vill staden premiera

Jonas Naddebo skriver att 50 procent av Kulturnattsbesökarna hittar till en ny kulturaktör för första gången. Det är glädjande siffror, men säger inget om vilken typ av kultur eller vilken kvalitet den håller. I sin replik beskriver Jonas Naddebo inte med ett ord vilken kultur han vill premiera under Kulturnatten, utan enbart om vilken kanal och vilken musikleverantör som Stockholms stad tycker det är enklast att använda sig av för att nå ut brett.

Är det verkligen rimligt att staden i ett så viktigt kultursammanhang rekommenderar ett amerikanskt vinstdrivande bolag som kommer med så omfattande begränsningar? Här blottar sig det stora problemet med Stockholms stads agerande: Jonas Naddebo är beredd att samarbeta med parter som själva sätter ramarna för vilken kultur som få nå ut till publiken. Kulturskaparna tvingas byta ut sin musik och sina budskap, och ge avkall på det man vill förmedla. Allt för att Jonas Naddebo och Stockholms stad valt Facebook och friköpt musik i förhoppning att vinna en ny publik – i sitt försök att nå ut med kulturen dödar man den samtidigt.

Pinsam definition

Vad vi föreslår är alltså att staden bör tänka ett varv till och göra om Kulturnatten så att alla kulturskapare kan inkluderas och få sprida sina verk fullt ut. Om det förslaget skriver Jonas Naddebo att "det skulle knappast heller gagna kulturutövarna i en svår tid, om nu någon på allvar skulle tro det”. Att Jonas Naddebo på detta sätt försöker definiera vad som är gynnsamt för oss kulturskapare är närmast pinsamt.Låt oss vara mycket tydliga: vi representerar en mycket stor del av kulturen i Sverige och Stockholm, och att arrangera Kulturnatten på detta sätt är helt oacceptabelt.

Viktig debatt om upphovsrätt

Avslutningsvis är det viktigt slå fast att EU:s upphovsdirektiv som vi alla verkar anse vara positivt och nödvändigt för svensk kultur ännu inte implementerats i svensk lag, och inte kommer att gälla förrän tidigast i höst. Över hela världen rasar en mycket viktig debatt om de stora nätjättarnas maktfullkomlighet och den ansvarslöshet som de stundtals uppvisar. I beslutet att låta Facebook vara överordnad kulturen under Kulturnatten bidrar dessvärre Stockholms stad till denna olyckliga utveckling.

Vår förhoppning är fortfarande att staden ska tänka om, lyssna på oss kulturskapare och inkludera den kultur som stockholmarna faktiskt vill ha. Låt villkoren för den offentligt finansierade kulturen i Stockholm dikteras av staden, inte av Facebook. Utan kultur blir Kulturnatten bara en Natt.