Omskärelse, som vi anser egentligen är ”manlig” könsstympning, utförs på barn i de flesta fall av kulturella och religiösa skäl. Det är sedan 2001 godkänt i Sverige att utföra omskärelse på pojkar utan medicinsk anledning.

Barnkirurgen Gunnar Göthberg , mfl, argumenterar hur manlig omskärelse ”strider mot läkaretiken” och att komplikationer på en nyligen omskuren pojke i Göteborg 2012, ledde till sjukhusvård och blodtransfusion. Omar Makram skriver hur manlig omskärelse går emot barnets religionsfrihet, att det är ett beslut som inte går att återkalla samt ett sätt att tidigt markera barnets religion

Smärtsamt och oåterkallerligt

Många barn omskärs när de är både minderåriga och i en beroendeställning till sin familj. De har svårt att ta del av informationen kring operationen och de risker som följer. 2013 tog de nordiska barnombudsmännen ett gemensamt beslut att ”omskärelse utan medicinsk grund som utförs utan att personen har samtyckt bryter mot grundläggande medicinsk-etiska principer”. De framhåller att ingreppet är smärtsamt, är oåterkalleligt och kan leda till oåterkalleliga komplikationer. Det saknas därmed medicinska belägg för att omskärelse skulle ha positiva effekter på pojkars hälsa. Siffror visar att enbart i Region Stockholm genomförs nära 2 500 omskärelser och kostar skattebetalarna 6,1 miljoner kr årligen.

Skattemedel ska inte gå till onödiga ingrepp

Sverigedemokraterna vill ta bort subventionen av ickemedicinsk omskärelse på minderåriga pojkar. Det finns sjuka som får bekosta sina operationer själva, exempelvis vid lipödem, vilket Expressen rapporterade om. Skattemedel ska gå till hälso- och sjukvård – inte till onödiga medicinska ingrepp utifrån kulturella och religiösa motiv. Vi anser att det är absurt att utföra ingrepp på friska barnkroppar. Varför inte vänta tills pojkarna blivit män och myndiga, så att de kan ta del av informationen om riskerna och göra ett eget upplyst val?

Det är dags att Region Stockholm avslutar subventioneringen av manlig omskärelse.

Vi måste skydda pojkar från att genomgå en operation som är pådriven av föräldrarna i religiös och kulturell anda – i stället för att som idag tillgodose föräldrarnas behov som saknar stöd.