Inflation och höjda räntor kostade enligt SCB kostat hushållen omkring 108 miljarder kronor förra året. Mest har kostnaderna ökat i Stockholm. En genomsnittlig barnfamilj i Stockholm har, enligt Länsförsäkringar, fått ökade kostnader för drivmedel, el, livsmedel och räntor på 123 000 kronor per år.

I ett läge där stockholmarna befinner sig i en kostnadskris är det bra att regeringen ser som sin viktigaste ekonomiska uppgift att bekämpa inflationen och att stötta hushållen och välfärdens kärna.

Den uppgiften måste även Socialdemokraterna i Stockholms stad och i Region Stockholm svara upp mot. Tyvärr gör de precis tvärtom. Socialdemokraternas avgifts- och skattehöjningar för stockholmarna slukar nu upp hela regeringens förstärkning av jobbskatteavdraget, som främst riktar sig till låg- och medelinkomsttagare.

Mitt i en kostnadskris höjer Socialdemokraterna nu aktivt kostnaderna för stockholmarna. Tillåt oss ge några exempel:

Höjda skatter på stockholmare – 4 400 kronor

I stället för att prioritera höjer Socialdemokraterna nu skatten. Detta både i Stockholms stad och i Region Stockholm. I Stockholms stad höjs skatten med 24 öre. I regionen höjs skatten med 30 öre. Den nya skattesatsen för stockholmarna blir den högsta i Stockholms historia och innebär för en genomsnittlig familj cirka 4 400 kronor mindre att röra sig med per år.

Höjda biljettpriser i kollektivtrafiken – 1 200 kronor

Utöver att stockholmarna tvingas betala mer skatt så höjer Socialdemokraterna priset på kollektivtrafikresande. En stockholmsfamiljs kostnader för att resa i kollektivtrafiken ökar nu med 1 200 kronor per år. Detta samtidigt som Socialdemokraterna genomför drakoniska nedskärningar i kollektivtrafiken.

Höjda p-avgifter i Stockholm – 6 000 kronor

Höjda priser på resande kombineras chockhöjda p-avgifter för boende i Stockholms innerstad. Dessa höjs med 45 procent. Det innebär en extra kostnad om 6000 kronor varje år för att kunna parkera sin bil vid bostaden.

Höjda avgifter för fjärrvärme samt vatten- och avlopp – 2300 kronor

Det kommunala bolaget Stockholm Exergi höjer fjärrvärmepriset med 12 procent, motsvarande en kostnad för ett stockholmshushåll med 1700 kronor. Parallellt föreslås avgifterna för vatten och avlopp i Stockholm att höjas med 25 procent. Detta motsvarande 600kronor per år. Vissa av dessa avgiftshöjningar må vara motiverade, men den samlade kostnadschocken man utsätter stockholmarna för är oförsvarbar.

Detta motsvarande 600 kronor per år. Vissa av dessa avgiftshöjningar må vara motiverade, men den samlade kostnadschocken man utsätter stockholmarna för är oförsvarbar.

Höjda avgifter i vården – 375 kronor per besök

Att bli sjuk kommer också kosta mer. Flera patientavgifter höjs och allra mest avgiften till närakuterna, från 250 till 375 kronor. Det är en höjning av avgiften patienten måste betala med 50 procent. Ett vanligt läkarbesök höjs 10 procent och även tandläkarbesöken fördyras.

Socialdemokraterna gör det dyrare för stockholmarna att vara friska och arbeta men också att vara sjuka och gå till läkaren. Man höjer priset på både kollektivtrafikresenärer och bilister. En genomsnittlig stockholmsfamilj tvingas nu betala drygt 14 000 kronor mer varje år i höjda skatter och avgifter.

I ett läge där stockholmarna befinner sig mitt i en svår ekonomisk tid gör man det ännu jobbigare genom ytterligare kostnader. Med både skattehöjningar och avgiftshöjningar duckar Socialdemokraterna deras eget ansvar för stadens ekonomi, och skickar i stället notan till stockholmarna.

Moderaterna kommer att göra allt vi kan för att stoppa detta och i stället lindra kostnadskrisen för stockholmarna. För oss handlar det om att vara på stockholmarnas sida.