Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung i Strängnäs vilket kommit att markera Sveriges slutgiltiga frigörelse från unionen med Danmark och Norge samt Sveriges födelse som ett självständigt rike. Sverige fyller således 500 år och trots denna historiska milstolpe uppmärksammas detta faktum ytterst blygsamt.

Sverige måste bli bättre på att fira vår historia och de datum som har format vårt land och vår nation. Den 6 juni blev nationaldag först 1983 (tidigare känd som svenska flaggans dag) och blev inte helgdag förrän 2005. Vikten av en gemensam dag som alla svenskar kan samlas kring kan inte överskattas. Vi behöver alla minnas de århundraden av arbete, strävan, uppfinningsrikedom och offer från tidigare generationer som skapat det Sverige som vi idag lever i.

Tyvärr har vi inget nationaldagsfirande likt norrmännens 17 maj, fransmännens 14 juli eller amerikanernas 4 juli. Det skulle kunna förklaras med att vi (tack och lov) förskonats från krig i över 200 år och därmed tagit vår frihet och självständighet för given medan andra länder har sådana tragiska händelser som krig och ockupation färskt i det kollektiva minnet.

Var och en kan göra ett tankeexperiment om hur ett 500-årsjubileum i Norge, Frankrike eller USA skulle gestaltat sig och jämföra det med hur tämligen obemärkt vår egen 500-årsdag passerar.

Sverigedemokraterna i Stockholmsregionen anser därför att fler åtgärder borde tas för att högtidlighålla den svenska nationaldagen generellt, men framför allt att ett historiskt jubileum i form av 500 års självständighet skulle firats på ett betydligt mer omfattande sätt än vad som nu blir fallet. Vi hoppas att vi i framtiden får se betydligt större entusiasm från det offentliga Sverige vad gäller att uppmärksamma och hylla viktiga händelser i vårt lands historia.

Vi vill önska alla en fin nationaldag idag. Leve Sverige!