Både Sverige och Stockholm befinner sig just nu i den största inre säkerhetskrisen i modern tid. Mitt i detta har Socialdemokraterna i Stockholms stad, med Karin Wanngård i spetsen, beslutat att säga upp 3 av 4 av stadens ordningsvakter.

I och med månadsskiftet försvann 120 av 180 ordningsvakter. Det är obegripligt och oförsvarligt.

Tryggheten försvinner

Stockholm lider sedan länge av en polisbrist. Stockholm är den enda regionen i landet som i dag färre poliser jämfört med 2015. Under den föregående regeringen förlorade Stockholm över 130 poliser. Polisen är extremt ansträngd. Att det socialdemokratiska styret i Stockholms stadshus i detta läge säger upp ordningsvakter är djupt oansvarigt.

27 mobila team har reducerats till sex stycken. Sena kvällar och nätter, när otryggheten är som störst, har all patrullering upphört.

När ordningsvakterna nu försvinner ökar otryggheten och fler brott begås, vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen för polisen. Polisens arbetsbörda ökas även av att färre ordningsvakter nu kan hjälp till med att hantera fyllerister eller ordningsstörningar.

Den negativa effekten kan förväntas bli betydande. Förra året gjorde stadens ordningsvakter och väktare 158 000 ingripanden. Ingripanden som nu alltså i mycket högre grad måste göras av en redan överansträngd polis.

Gängvåldet behöver naturligtvis bekämpas av poliser, inte ordningsvakter, men polisens förutsättningar försämras när ordningsvakterna försvinner. Polisen i Stockholm är således mycket kritisk till att ordningsvakterna sägs upp.

Hos Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förefaller det finnas ett ideologiskt och irrationellt motstånd mot ordningsvakter. Detta får nu allvarliga konsekvenser för allas vår säkerhet.

Regeringen och polisledningen behöver se till att Stockholm på sikt får fler poliser på gatorna. Samtidigt måste politikerna i Stockholms stadshus ta sitt ansvar för att bidra till upprätthållandet av lag och ordning, här och nu.