I en replik till debattartikeln Stärk skyddet mot oseriösa hyresvärdar, ondgör sig Vd:n för Svenska Nyttobostäder Tommy Johansson över att Hyresgästföreningen inte ser nyttan av att de använder mellanhänder för att hyra ut bostäder till oskäliga hyror och utan besittningsskydd. För att skydda sig själva och för att tjäna pengar sätter Svenska Nyttobostäder en annan hyresgäst mellan sig och den hyresgäst som slutligen bor i lägenheten.

Ett bulvanupplägg?

Det kan liknas vid en bulvanuthyrning eftersom det inte finns någon avsikt att förstahandshyresgästen ska bo i lägenheten. Affärsupplägget har kritiserats och ansetts som oseriöst av både hyresnämnd, Svea Hovrätt och fastighetsmäklarinspektionen. Och trots att Svenska Nyttobostäder så sent som i våras inte fick hyresnämndens tillstånd att använda just det här sättet att hyra ut bostäderna på i Sollentuna så gjorde man det ändå. 

Är rollen så viktig?

Svenska Nyttobostäder hävdar att de har en viktig roll att fylla genom att tillhandahålla bostäder för utländsk arbetskraft under en begränsad tid. Det är ett samhällsproblem för många av Stockholms företag, menar vd:n Tommy Johansson. Detta tycks vara långt viktigare än att tillhandhålla bostäder för alla de 90 000 aktivt sökande hos bostadsförmedlingen i Stockholm. Det finns möjlighet för Svenska Nyttobostäder att hyra ut lägenheter direkt till de som behöver en bostad för kortare tid, men det gör man inte.

Alm Equity är huvudägare i Svenska Nyttobostäder och har tillämpat den här affärsmetoden under många år, och de är inte särskilt noga med vilka mellanhänder de använder. I flera fall saknar de tillstånd för sin verksamhet och tar ut avgifter som inte är tillåtna. Det är uppenbart mer lönsamt att hyra bostäder via mellanhänder, då slipper Svenska Nyttobostäder betala tillbaka de oskäliga hyrorna. Just nu finns det minst 24 ärenden i hyresnämnden där hyresgäster begär tillbaka oskäliga hyror av Svenska Nyttobostäders mellanhand i Sollentuna. Men det slipper de ta ansvar för, precis som för de 100-talet hyresgäster som nyligen hamnade på gatan när Svenska Nyttobostäder sa upp avtalet med sin mellanhand.

Affärsupplägget tillämpas av flera fastighetsägare och förekommer inom hela Storstockholm, och det sprider sig. Bostaden har blivit en handelsvara där det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt på människor som behöver någonstans att bo. Det är cyniskt och bryter samhällskontraktet med väldigt många människor. Därför kräver vi att man ska täppa till luckorna i lagstiftningen och stärka skyddet för hyresgästerna.

https://www.mitti.se/debatt/debatt-stark-skyddet-mot-oseriosa-hyresvardar/repvju!DdQ63XGeq0YD0WgcWe1UQ/