SLUTREPLIK i debatten mellan KD och S i debatten om färdtjänsten i Stockholm.

https://www.mitti.se/debatt/replik-vi-maste-vaga-tanka-nytt-kring-fardtjansten/repvib!N1tPfMotgnY3i633i4aKhA/

Tyvärr illustrerar Socialdemokraternas replik att de varken förstår eller kan hantera färdtjänsten i vår stora verksamhet. Socialdemokraterna föreslår att vi ska gå ifrån det system med upphandlad färdtjänst- och sjukresetrafik vi har, och i stället använda enskilda auktoriserade förare.

Förödande konsekvenser

Detta skulle få förödande konsekvenser för färdtjänsten i Stockholmsområdet. Vi är beroende av att ha kapacitet för minst 10 000 enskilda färdtjänst- och sjukresor per dygn – kapacitet som regionen måste kunna säkerställa och följa upp med leverantörer bundna av avtal.

Det system Socialdemokraterna förespråkar skulle omöjliggöra detta och innebära att färdtjänsten skulle upphöra att fungera. I synnerhet avseende vår specialfordonstrafik, den uppskattade ”rullstolstaxiverksamheten”. En verksamhet som Socialdemokraterna för övrigt avskaffade senast de hade makten i Region Stockholm.

Nöjdheten har ökat generellt

Socialdemokraternas förslag är att Region Stockholms färdtjänstresegaranti, kundtjänst och beställningscentral ska bedrivas av regionen i egen regi. Det visar på att de talar mot bättre vetande.

Underlag visar att nöjdheten med färdtjänstverksamheten generellt ökat inom nuvarande upphandlade form. Region Stockholm kan idag följa upp klagomål mot leverantörer som är skyldiga att leverera sina tjänster enligt våra högt ställda avtalskrav. Att bygga upp den verksamheten med egenanställd personal är inte praktiskt möjligt.

Slutet för Stockholms färdtjänst

En huvudorsak till att de företag som tillhandahåller dessa tjänster finns på olika platser, är just att det inte går att rekrytera tillräckligt mycket personal lokalt. De klagomål som rör verksamheten är dessutom oftast en förlängning av den taxibrist som finns. Det vet ni Socialdemokrater om!

Socialdemokraternas förslag på ”auktorisationsmodell” skulle innebära slutet för Stockholms färdtjänstverksamhet och en övergång till ”egen regi” av resegaranti, beställningscentral och kundtjänst skulle innebära att dessa verksamheter skulle upphöra att fungera.

Öppen för konstruktiva samtal

Vi vet om de problem som finns med försenade resor. Vi beklagar detta och arbetar hela tiden med att åtgärda problemen. Vår Kristdemokratiska dörr står alltid öppen för konstruktiva samtal med alla partier. Men Socialdemokraternas utgångsläge i debatten visar tydligt att de varken förstår eller förmår att hantera frågan.