Debatt: Mot bättre vetande och helt emot deras egna vallöften genomför vänsterstyret historiska neddragningar av kollektivtrafiken och lägger skulden på regeringen. 

Stockholmarna förtjänar bättre än en sämre fungerande kollektivtrafik. Därför röstade Liberalerna emot de planerade neddragningarna på trafiknämndens sista sammanträde för året (19/12).

Så räddar vi bussarna i stan

I ett försök att vara smart försöker vänsterstyret ställa det man själva kallar ett budgethål på 10 miljarder för hela Region Stockholm mot lovkortet för barn och unga för 60 miljoner. Men det som nu ligger på bordet är de neddragningar av kollektivtrafiken i innerstaden som uppskattas leda till kostnadsbesparingar på 200 miljoner kronor, enligt trafikförvaltningen. Liberalerna har i sin budget valt att satsa över 400 miljoner mer på kollektivtrafiken än vänsterstyret, vilket innebär att innerstadsbussarna skulle kunna räddas. 

Skrota båtarna i stället

Centerpartiets Gustav Hemming sa själv i en intervju under 2022 att utbyggnaden av pendelbåtarna kommer att resultera i ökade driftskostnader på 120 miljoner per år och investeringskostnader för 1 miljard. Det får Gustav Hemming gärna berätta för de 6000 medborgare som de senaste veckorna skrivit under olika namninsamlingar för att få behålla sina bussar. Liberalerna tycker att pendelbåtarna är ett fantastiskt inslag i Stockholms kollektivtrafik men vi kan inte ha fler pendelbåtar och samtidigt dra in människors möjlighet att ta sig till jobbet. 

Att skylla på regeringen är en taktik som nu har sett sina bästa dagar

Det är sant som Fendert, Sjöström och Hemming påpekar att pandemin har lett till nya levnadsmönster där fler jobbar hemifrån men det är ju framför allt i tjänstemannasektorn som människor just har möjlighet att göra det. Lärare, sjuksköterskor, poliser, socialsekreterare måste ta sig till jobbet för att inte tala om barnen och ungdomarna som måste ta sig till skolan. 

Under pandemin fick kollektivtrafiken ett riktat stöd av regeringen men nu är det inte pandemi längre och regionen sitter på ett sparkapital på över 7 miljarder. Att skylla på regeringen är en taktik som nu har sett sina bästa dagar. Det är inte klimat- och miljöministern som ansvarar för Region Stockholms kollektivtrafik.  

Vi vet att styret prioriterat annat

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet har, tvärt emot vad de själva säger, inte använt alla de verktyg som står till buds. Man har inte använt sig av resultatutjämningsreserven som Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar och man har gjort felaktiga prioriteringar som har urholkat SL:s ekonomi. 

Sanningen är vänsterstyret hade kunnat rädda stora delar av kollektivtrafiken, men man valde att göra andra prioriteringar. Det kanske man skulle stå för i stället för att skylla ifrån sig. Liberalerna har valt en annan väg där vi gör satsningar för att det ska vara möjligt för människor att få ihop livet utan bil och för att Region Stockholm ska vara en klimat- och miljömässigt hållbar region.