REPLIK på Socialdemokraternas inlägg "Rädda Eriksdalsbadets äventyrsbad!"

Stockholm har ett brett fastighetsbestånd, och när jag tog över som fastighetsborgarråd för snart fyra år sedan var det många fastigheter som hade stort renoveringsbehov. Det var också flera tunga renoveringsprojekt som under det tidigare S-styret hade bristande styrning, och därför blev alldeles för dyra för skattebetalarna.

Nu har vi städat upp efter Socialdemokraterna, och den grönblåa majoriteten kan gå vidare med en nödvändig renovering av Eriksdalsbadet. Badet får fixade bassänger, omklädningsrum och ett nytt familjebad med äventyrsdel. Därtill en ny undervisningsbassäng. Det hade varit klädsamt om Socialdemokraterna, som inte tog ansvar för Eriksdalsbadet under sin tid vid makten, tog detta på allvar. Istället försöker man piska upp oro hos barnfamiljer.

Är i mycket dåligt skick

Det finns nämndbeslut på att det ska byggas en ny äventyrsdel, och redan idag vet vi att utomhusdelen ska vara kvar. I grunden handlar detta om att Eriksdalsbadets äventyrsbad är i mycket dåligt skick och att det enligt dagens myndighets- och säkerhetskrav inte går att bygga upp identiskt. Därför är det komplicerat att hitta en ny lösning, men det har fastighets- och idrottsförvaltningarna tillsammans uppdraget att lösa. Det finns en politisk enighet om att en äventyrsdel ska finnas kvar.

2 miljarder dyrare

Detta är ett omfattande renoveringsprojekt. Under S-styret förra mandatperioden ökade kostnaderna i pågående projekt med över två miljarder kronor. Ett stort misstag var att inte utreda tillräckligt innan projekten drogs igång. Därför ligger det mycket arbete bakom det här projektet. Nu är det ordning och reda i fastighetsbeståndet. För mig och Moderaterna är den mest prioriterade frågan att ta ansvar för att stadens skattepengar används väl och att vi fokuserar på stadens kärnverksamhet. Därför tar vi nu ansvar för en stor och ansvarsfull renovering av Eriksdalsbadet.