Kärnkraften är en dyr och ur flera aspekter miljöfarlig energiform. Lösningarna ligger i förnybar el i form av vindkraft, solceller på taken och energilagring i batterier och vätgas, skriver artikelförfattarna. Foto: Mostphotos

Replik: Moderaternas kampanj för kärnkraft bygger på djup okunskap

Att peka på kärnkraften som vår enda klimaträddning är att ljuga för väljarna, ducka för de verkliga utmaningarna och ta fokus från vad som egentligen behövs, skriver Miljöpartiet och Centerpartiet i en replik till Moderaterna.

  • Publicerad 12:15, 5 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Just nu pågår en intensiv kärnkraftskampanj från moderater och andra politiska krafter, senast från moderaternas Fredrik Saweståhl. Genom tiderna har problemen som kärnkraften ska lösa varit olika, just nu är det klimatets tur.

Deras kamp handlar tyvärr mer om att bereda marken för utbyggd kärnkraft än om att ta ansvar för klimatet och elförsörjningen. Det tyder antingen på närmast fanatisk ideologisk tro eller djup okunskap.

Problemet är tunna kablar

Kärnkraften är en dyr och ur flera aspekter miljöfarlig energiform, och nya reaktorer ligger långt bort i tiden om de ens går att finansiera. Att peka på kärnkraften som vår enda klimaträddning är att ljuga för väljarna, ducka för de verkliga utmaningarna och ta fokus från vad som egentligen behövs. Det måste få ett slut.   

Den elbrist som ofta lyfts handlar egentligen om två skilda problem. Det ena och största är vårt gamla elnäts dåliga kapacitet att överföra el. Nätet klarar helt enkelt inte av att överföra lika mycket el som krävs, trots att det finns el. Förenklat är kablarna för tunna. För att lösa det problemet krävs stora investeringar i elnätet för att öka kapaciteten.

Mer el än vi använder

Det andra problemet som lyfts handlar om att det produceras för lite el och att vi därför kommer behöva släcka ned. Det stämmer inte. Sverige producerar mer el än vi använder. Det vi behöver lösa är de enstaka tillfällen per år då produktionen behöver matcha toppar i elanvändningen, exempelvis kalla vinterdagar. Det är också viktigt att fortsätta öka produktionen för att möta ökad elanvändning som följd av exempelvis elektrifieringen av fordonsflottan.

Lösningarna ligger i ökad tillgång på förnybar el i form av vindkraft på land och till havs, solceller på taken och energilagring i batterier och vätgas. I kombination med ett utbyggt och renoverat nationellt stomnät för överföring av el från norr till söder och nätet inom länet kan framtidens elbehov säkras på ett hållbart och ekonomiskt effektivt sätt.

Skicka inte notan

Samtidigt behöver vi fortsätta energieffektivisera på alla områden där det är möjligt och införa smarta elnät.

Region Stockholm har mål om 100 procent förnybar elförsörjning för länet och köper bara in förnybar el till vården och kollektivtrafiken. Vårt arbete med att sänka koldioxidutsläppen är oerhört framgångsrikt. Det arbetet fortsätter. Notan för både klimatet och kärnkraften kan inte skickas till kommande generationer. Det är därför självklart att framtiden är förnybar.