REPLIK på Centerpartiets inlägg "Släpp sargen och lös bostadskrisen".

Vi delar Gustav Hemmings (C) ambitioner om att vilja lösa bostadskrisen. För uppnå detta krävs en kraftsamling från hela samhället. Alla aktörer måste bidra och samtliga kommuner i regionen måste dra sitt strå till stacken.

Staten har till att börja med ett viktigt ansvar. Särskilt genom investeringsstöd eller nya regler för byggprocesser. Det är åtgärder som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande. Staten kan förstås alltid göra mer, men för att komma tillrätta med bostadsbristen behöver inte kommunerna invänta nya statliga beslut. 

Steg i fel riktning

Många kommuner i regionen har tagit och fortsätter ta ansvar för att bygga fler bostäder. Samtidigt finns kommuner i regionen som i sina bostadsförsörjningsplaner väljer att bygga färre bostäder de kommande åren. Det är enligt oss är ett steg i fel riktning.

Fler kommuner måste bidra till bostadsförsörjningen. Detta är en förutsättning för regionens långsiktiga tillväxt. Alla kommunerna ska även ta ett ansvar för att garantera bostäder som fler har råd med. 

Dyrare utan investeringsstöd

Hur skulle ett sådant ansvarstagande kunna se ut? Enligt oss handlar det om att omvärdera politiska beslut som bidragit till en minskad andel hyresrätter, utförsäljningar och en ökning av dyra ägarlägenheter.

Att M, KD och SD:s budget i riksdagen dessutom avvecklat investeringsstödet har inte förbättrat situationen. En nyproducerad tvåa kan därmed bli cirka 3000 kronor dyrare.

Vi är överens med Gustav Hemming om att mer behöver göras för att lösa bostadskrisen i Stockholmsregionen – men vi kan inte sitta på händer och vänta på beslut från staten. 

Moderatledda kommuner

Kommuner har redan idag de verktyg som behövs för att vända utvecklingen och erbjuda fler rymliga hyresrätter med lägre hyra. Låt oss därför vara överens om att fler nu måste ta dra sitt strå till stacken. Vad kan den moderatledda ledningen i regionen göra för att påverka de många moderatledda kommuner som vägrar hjälpa till med bostadsförsörjningen i Stockholms län?