Det handlar om allvarliga brister som ledde till ett historiskt maktskifte där invånarna i vårt län pekade ut en ny riktning för Region Stockholm. En ny riktning med ett inlyssnande ledarskap för personalen som arbetar i vården och en behovsstyrd vård i hela länet för patienterna.

Det är färdiglekt

Den moderatledda regeringen verkar dock inte lärt sig någonting av partiets misslyckanden i Region Stockholm. I stället sänker de ambitionerna för vården och levererar en nedskärningspolitik där Region Stockholm får 2,6 miljarder mindre av staten än tidigare år. I en orolig tid vill Moderaterna se ytterligare nedskärningar i sjukvården.

För att rädda sjukvården i Region Stockholm från Moderaternas strukturella underfinansiering har Mittenkoalitionen presenterat ett historiskt räddningspaket till akutsjukhusen. För att kunna säkra vårdplatser ska 2 miljarder kronor gå till mer personal och bättre villkor. Vi gör det för att vi i alla lägen måste prioritera vår gemensamma sjukvård först och den personal som varje dag arbetar för att vårda patienterna. Vi tar även för första gången ett samlat grepp kring att minska inhyrningen av personal för att ge vår egen vårdpersonal bättre förutsättningar och stärka kontinuiteten i vården. Det är färdiglekt med konsultexperiment.

Satsar tio mijoner

Vi arbetar aktivt med att städa upp efter Moderaternas nedskärningspolitik inom förlossningsvården. Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att vården är trygg i samband med en graviditet. Därför görs en utökad satsning på förlossningsvården med ytterligare 55 miljoner och det påbörjade arbetet med Framtidens förlossningsvård. Insatser för att nå målet med en barnmorska per födande, samt fokus på moderna arbetssätt och bättre arbetsvillkor för personalen genom 8-punktsprogrammet ska fördjupas. Vi satsar 10 miljoner på en sammanhållen vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård så att fler kan ta del av Min Barnmorska.

Huvudet i sanden

Moderaterna har till sist upptäckt att deras vårdvalspolitik leder till en ojämlik vård. Gynvården i vårt län är idag ojämlik. Över hälften av alla mottagningar ligger i innerstaden samtidigt som det helt saknas gynmottagningar i stora delar länet. Det är en konsekvens av att Moderaterna har valt att organisera gynvården som en marknad. Precis som Moderaterna antyder är det väldigt tråkigt att gynekologimottagningen i Upplands-Väsby måste stänga. Om vården inte är lönsam, oaktat det lokala behovet, kommer vårdgivaren lägga ner verksamheten. Mottagningar i Järfälla, Handen, Fittja och Vallentuna har stängt under Moderaternas styre för att nämna några. Samtidigt står regionen till följd av privatiseringen av gynvården helt utan kapacitet att uppfylla behoven som finns i hela vårt län. Detta måste förändras. För att säkra vård efter behov i hela vårt län har det nya mittenstyret påbörjat arbetet med en omställningsplan för vårdvalen.

Mittenkoalitionen är fast besluten om att komma till rätta med de strukturfel som finns i Stockholmsvården. Det är uppenbart att Moderaterna har kvar huvudet i sanden.