Debatt.

Liberalerna har valt att sitta med i en regering som för första gången på årtionden medvetet ökar våra koldioxidutsläpp genom att ta bort krav på fossilfri inblandning i bensin och diesel; de har en miljö- och klimatminister som är helt och hållet bakbunden av SD:s bensin- och dieselfixerade politik och som inte verkar ha några som helst ambitioner på klimatområdet; och deras regering har lämnat regioner och kommuner att på egen hand klara av den värsta välfärdskrisen sedan 90-talet. Ändå har L mage att kritisera oss för minskade klimatambitioner när vi drar in på den del av busstrafiken där antalet resenärer har minskat mest.

Gustav Hemming (C)

Gustav Hemming (C)

Pekka Pääkkö

Folk reser faktiskt mindre

L verkar leva i villfarelsen att regionens underskott på 10 miljarder kronor kan lösas med att dra tillbaka lovkortet för barn och unga som kostar regionen runt 60 miljoner. Det är en grov felräkning och ett svek mot barn och unga att L så lättvindigt vill begränsa ungas möjlighet att röra sig fritt i länet. Vi i Mittenkoalitionen minskar då hellre på busslinjer i innerstaden där resandet minskat kraftigt på senare år i och med att fler väljer att cykla, gå eller jobba hemma.

För faktum är att sedan pandemin har SL tappat nästan var tredje bussresenär i innerstaden.

För att hantera det exceptionellt svåra ekonomiska läget har vi tvingats använda alla de verktyg som står till buds: vi har höjt priset på SL-kortet för att öka intäkterna, vi har höjt skatten med 30 öre för att öka anslagen till kollektivtrafiken och rädda vården, och vi har anpassat trafikutbudet utifrån hur resenärsbehovet ser ut och därmed minskat kostnaderna.

Jens Sjöström (S)

Jens Sjöström (S)

Mitt i Stockholm/Pressbild

Inget regeringsstöd

Men situationen hade inte behövt vara så här allvarlig. Under pandemin sköt den dåvarande regeringen med stöd av C och L till extra medel för att kommuner och regioner skulle klara sig igenom krisen. Kollektivtrafiken fick ett riktat stöd. Ett liknande krisstöd hade varit helt nödvändigt för att undvika de neddragningar vi nu tvingas till. Inte minst borde detta vara angeläget för Liberalerna att ordna då deras egen klimatminister Romina Pourmokthari på bästa sändningstid pekat ut kollektivtrafiken som en central del i klimatomställningen.

Gjort allt vi kan

Vi i Mittenkoalitionen har gjort vad som krävs för att upprätthålla en fungerande kollektivtrafik i Stockholms län utifrån det minskade resenärsantalet och det otroligt tuffa ekonomiska läget. Vi har använt alla våra verktyg. Innan Liberalerna riktar kritik mot oss för indragna busslinjer och påstått minskade klimatambitioner vore det klädsamt om de sopade rent framför egen dörr först. Om Ingre, Jönsson och Edholm vill göra en insats för busstrafiken i Stockholm och för klimatet föreslår vi att de pratar med sin egen klimatminister.