Det moderatledda regionstyret har skapat ett system där personer utan riskfaktorer kunnat få förtur till covidtestning. Detta genom att söka sig till privata vårdgivare och betala för test. Samtidigt har regionens egen provtagningskapacitet inte ens räckt till för att testa de högst prioriterade grupperna.

Risken är stor att samma situation uppstår i samband med vaccinationerna mot covid-19. Genom att inte tydligt redovisa en plan för hur vaccineringen ska ske efter behov och prioritering utsätter de styrande alla stockholmare för stora risker.

Havererat i år

Även vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa har i år havererat. Vi har nåtts av rapporter om köbildning med risk för smitta som följd. Och sedan drygt två veckor är regionens subventionerade doser är slut, vilket innebär att även riskgrupper själva måste betala för sin spruta.

Hur kan man garantera att denna situation inte kommer uppstå även kring covidvaccinet?Vi skulle gärna se att Region Stockholm inspirerades av Tysklands exempel. Där är arbetet med att bygga upp en infrastruktur för vaccinering mot covid-19 i full gång. I Region Stockholm väljer regionstyret att förlita sig på det system för vaccination som redan finns, bestående av 450 privata företag med egen styrning och krav på vinst från sina ägare. Detta system har i närtid visat sig odugligt för uppgiften.

Kontrollera prioritering?

Hur har styrande moderater, kristdemokrater, centerpartister, liberaler och miljöpartister tänkt kontrollera att företagen följer den av Folkhälsomyndigheten bestämda prioriteringen så att riskgrupper och vårdpersonal får de första sprutorna? Hur ska de garantera att det inte blir några köer? Vi vet inte, och vi misstänker att de själva inte heller vet.Regionrådet Irene Svenonius är svaret skyldig. Det svaret måste vara betydligt tydligare än det som presenterades på denna sida härom dagen, då hon meddelade att vårdgivarna själva ska skapa rätt förutsättningar för att vaccinationerna ska kunna utföras på ett effektivt, säkert och rättvist sätt.

Den här vaccinationskampanjen är en ödesfråga. Fungerar den inte går vi mot ett mörkt 2021 i regionen, med fler sjuka och döda som följd. Då duger det inte med löften om riktlinjer till utförarna. Det behövs en riktig plan, och någon sådan verkar inte finnas.