REPLIK på Kristdemokraternas inlägg "MP:s elbilszon är en spark mot kranskommunernas invånare"

Tusen stockholmare dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar och ytterligare tusentals drabbas av andningsbesvär. De mest känsliga är barn, äldre och sjuka. I Stockholm kommer majoriteten av luftföroreningarna från trafiken. Det handlar dels om avgaser, men också om partiklar från däck och asfalt.

Lösningen är därför tydlig, biltrafiken måste minska i staden. Men istället för att ta ansvar och skydda stadens invånare går Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna till attack mot Miljöpartiets politik. Samtidigt går de till val på att kraftigt öka luftföroreningarna. Partier som säger sig värna barn och äldre går enbart biltillverkarnas och oljebolagens ärenden.

Vill minska utsläppen

Kristdemokrater från Tyresö och Värmdö skriver i Mitt i att Miljöpartiet i Stockholms förslag om minskade utsläpp från trafiken är oacceptabla. På Sverigedemokraterna i Region Stockholms flygblad står det: ”Vi kämpar för bilen”. Gabriel Kroon, Sverigedemokraternas listetta i Stockholms stad, säger i en intervju till SVT att Miljöpartiets politik är verklighetsfrånvänd.

Verkligheten vi befinner oss i just nu är att folk blir sjuka och dör av avgaser. I Stockholm. År 2022.

Många dör i förtid

Varje år dör 1 000 stockholmare i förtid på grund av luftföroreningar. Det visar en uppskattning som miljöförvaltningen i Stockholm gjorde på uppdrag av Östra Sveriges luftvårdsförbund år 2020. Många fler drabbas av luftvägssjukdomar som exempelvis astma. Värst drabbas barn som är extra känsliga då deras kroppar ännu inte är färdigutvecklade.

I en rapport av SNS från 2021 sammanfattas flera studier från Stockholms Universitet som visar att barns hälsa påverkas negativt under perioder med sämre luftkvalitet, och att barn i låginkomstfamiljer påverkas mer än barn i höginkomstfamiljer. Forskare kunde också se att införandet av trängselskatter i Stockholm betydligt minskade antalet vårdbesök på grund av akuta astmabesvär bland barn.

Det enda verklighetsfrånvända är att fortsätta låsa fast oss i gammal teknik, fossila bränslen och stadsutveckling från 50-talet som vi vet skadar vår egen befolkning.

"Positiva sidoeffekter"

Stockholm växer och har gjort så under en längre tid. Staden blir trängre samtidigt som vi måste möta fler människors behov. Fler ska ta sig till jobbet, till skolan, till fotbollen, till vårdcentralen. Mat ska levereras in till staden, avfall ska transporteras bort. Mer räddningstrafik måste komma fram. Detta är inte unikt för oss. Samma utveckling ser vi runt om i världen. Det är också varför städer världen över planerar mer yteffektivt där människans behov sätts i centrum istället för bilen.

Positiva sidoeffekter av det är att luftföroreningar, buller och trafikolyckor kraftigt minskar. Staden blir också mer levande och affärsverksamheterna går bättre eftersom folk inte kör från a till b utan rör sig genom staden och stannar till för exempelvis ett glasstopp.

Ett delat gatuutrymme

Miljöpartiet i Stockholms stad vill bygga en stad där människor mår bra. Där vi rättvist delar på gatuutrymmet så att alla tryggt kan ta sig dit dem ska. Där vi tillsammans skapar liv och rörelse över hela staden. Där det går att andas frisk luft, bada i klart vatten och höra fåglarna kvittra. En stad som möter stockholmarnas behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

SD och KD kämpar för bilen. Vi kämpar för människan.