Varje mottagning ska ha minst 4 barnläkare och 2 specialistsköterskor inom barn- och ungdomsmedicin, vilket gör att varje barn kan få mer vård på samma mottagning, skriver Lars Rådén (M), Region Stockholm. Foto: Mostphotos/Solna stad

Replik: Inga barn och unga lämnas utan vård

I Region Stockholm lämnas inga patienter utan vård, allra minst våra barn- och unga. Det enda parti som aktivt vill slå sönder den öppna barnsjukvården är Vänsterpartiet, skriver Lars Rådén (M) i en replik till V om den nya organisationen för Barn- och ungdomsmedicin (BUMM).

  • Publicerad 14:15, 16 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nu ser vi också till att ännu fler kan få vård snabbare, genom att omhänderta fler barn på rätt vårdnivå.

REPLIK på Vänsterpartiets inlägg "Kroniskt sjuka barn i kläm när trasigt system lappas".

Region Stockholm har landets mest tillgängliga sjukvård, vilket också Uppdrag Granskning slagit fast. Det är ingen hemlighet att Stockholms valfrihetssystem både kortat köer och stärkt patienternas makt att själva välja den mottagning som passar dem bäst.

Alla system behöver dock ses över och justeras utifrån ny kunskap, nya behandlingsmetoder och förändrad demografi. Vi har tidigare haft problem med kostnadskontroll och att säkerställa att de barn som behöver det som mest är de som får vård på specialistmottagningarna för barn- och ungdomsmedicin. Det är därför vi nu utvecklar de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Stockholm.

Bättre och större mottagningar

Det nya avtalet för BUMM har gällt i drygt 2 veckor och hittills har ett 20-tal mottagningar blivit godkända. Syftet är att mottagningarna ska bli bättre och större. Varje mottagning ska ha minst 4 barnläkare och 2 specialistsköterskor inom barn- och ungdomsmedicin, vilket gör att varje barn kan få mer vård på samma mottagning.

Större mottagningar minskar också sårbarheten och garanterar på ett annat sätt än små att kunna hålla öppet när familjer vill besöka dem, även under sjukdom eller semester. Med det nya avtalet möjliggör vi nu bättre geografisk spridning genom att ge högre ersättning till de som etablerar sig i socioekonomiskt svagare områden. Där finns det ofta många barn som behöver hjälp.

Utbildning för ST-läkare

Större mottagningar medför både bättre kollegialt utbyte och en bättre utbildningsmiljö för ST-läkare. Genom att öka kravet på läkarbemanningen möjliggör vi för ett mer teambaserat och kvalitativt omhändertagande. För att säkra en långsiktig kompetensförsörjning stärks kraven på deltagande i forsknings- och utbildningsuppdraget och vårdgivarna ska också kunna erbjuda vårdcentralerna konsultation och läkarinsatser på barnavårdscentralerna.

Vänsterpartiet ondgör sig nu (Mitt i 14 jun 2022) över utvecklingen av den öppna specialiserade barnsjukvården som nu sker i Region Stockholm. Samtidigt vill V ta bort all valfrihet och lägga ner det här vårdvalet så att den öppna specialiserade barnsjukvården skulle behöva flytta tillbaka in på akutsjukhusen. Ett 20-tal mottagningar skulle tvingas stänga och vården flytta in på sex sjukhus. Hur de ska få barnsköterskor och läkare såväl som patienter med anhöriga att vilja flytta med efter att ha lagt ner deras mottagning låter de vara osagt.

På rätt vårdnivå

Varje stor omorganisation inom ett vårdområde behöver tid för att komma på plats. Vårdgivarna har haft ett år på sig att ställa om, de har också ansvaret att remittera patienter vidare om man inte avser fortsätta med sitt uppdrag efter förändringen. Nu ser vi också till att ännu fler kan få vård snabbare, genom att omhänderta fler barn på rätt vårdnivå. I Region Stockholm lämnas inga patienter utan vård, allra minst våra barn- och unga. Tyvärr verkar så kunna bli fallet om Vänsterpartiet skulle få inflytande i Region Stockholm i framtiden.