. Det rödgröna styret i Stockholm kommer nu att starta Fokus Järva – ett samlat och långsiktigt arbete för Järvas utveckling. Det handlar om nya bostäder, fler arbetsplatser, bättre skolresultat och inte minst ökad trygghet. Allt detta kräver förmåga att agera och just därför vill vi göra Järva till en stark stadsdelsförvaltning.

Liberalerna har fel

Åsa Nilsson Söderström (L) och Carolina Rosén (L) påstår felaktigt i sin debattartikel att vårt fokus på trygghetsarbetet i Järva skulle minska vid en sådan förändring. I arbetet framåt blir det självklart viktigt att dra lärdom av tidigare erfarenheter. Men vi menar tvärtom att en gemensam förvaltning, istället för två olika, är en förutsättning för att kunna arbeta för ökad jämlikhet och trygghet i området. Det gör arbetet mer tydligt och effektivt. Likaså förbättras möjligheterna för långsiktigt samarbete mellan staden och civilsamhället, polisen och andra myndigheter. Vi är övertygade om att trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet gynnas av samordning över ett större geografiskt område.

Järva är ett område med stora kvaliteter, aktiva föreningar och starka eldsjälar. Det är oerhört viktigt att ta tillvara på. Men skillnaderna i människors livsvillkor mellan olika delar av Stockholm har tillåtits bli för stora och i Järva har de långsiktiga satsningarna lyst med sin frånvaro. Järvaborna ska inte ha det sämre än kommuninvånare som bor i andra delar av staden. Därför kommer vi i det rödgröna styret kraftsamla för Järvas utveckling.