Den första januari i år tillträdde socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och miljöpartister sina positioner som ledare för region Stockholms nämnder, styrelser och bolag. Hundra dagar har passerat och vi ser med oro på hur Region Stockholm sätter ideologin före patienterna och personalens bästa.

Vi behöver fler vårdplatser samt bättre kontinuitet och tillgänglighet i vård. Vem som driver vården är inte det viktigaste. En sund blandning av privata, ideella och offentliga aktörer tror vi skapar en bra grund. Det är därför illavarslande att det nya styret tror att lösningen på vårdens alla problem är att ta tillbaka all verksamhet i egen regi. Vårdguiden 1177 på telefon, som nu ska drivas i egen regi, är just ett sådant exempel. Av ideologiska skäl har man helt ignorerat erfarenheterna från andra regioner som visar att det leder till sämre svarstider och högre kostnader.

Vi är rädda för fler nedläggningar

Styret har särskilt gett sig på kvinnosjukvården. Vården för de med långvariga smärt- och utmattningssyndrom ska helt läggas ner, där över 80 procent av patienterna idag är kvinnor. Den unika mottagning för våldtagna riskeras att splittras när man vill använda resurserna även till andra delar av sjukhuset vilket är negativt för alla drabbade patienter som söker sig dit. Två gynekologiska mottagningar har lagt ner och givet vänsterstyrets retorik lär det tyvärr bli fler nedläggningar.

Vårdköer blir längre när det nya styret nu dragit åt svångremmen för inhyrd personal. Akutsjukhusen larmar om inställda operationer. Danderyd ställer in 40–50 operationer i veckan, Karolinska 100. Vad blir priset för patienterna och vårdens medarbetare? KD vill också satsa på fast anställda, men just nu uppmuntras i stället ordinarie personal att ta extra pass och jobba övertid. Även vårdförbundet påpekar att förändringarna går för snabbt och kan leda till personalbrist och längre vårdköer för patienterna.

Ökad trygghet

Även inom kollektivtrafiken ser vi nedskärningar. Två busslinjer har helt lagts ner och tolv har fått minskad turtäthet. Styret väljer dessutom att ta bort vissa av spärrarna i tunnelbanan vilket kommer att öka risken för otrygghet samt öka kostnaden då fuskåkande ökar. Varje dag reser närmare 900 000 med kollektivtrafiken i Stockholms län. Att sköta sig samt att betala sin biljett borde vara en självklarhet.

Vården behöver förändras. Mer vård behöver bedrivas i primärvården i stället för inom akutsjukvården. Där är vi överens med nuvarande styre. Vi förvånas därför över att man inte budgeterat de resurser som krävs till primärvården. Ska primärvården kunna avlasta sjukhusen måste mer av den gemensamma kakan riktas dit. Vi tydliggjorde detta i KD:s budgetförslag i höstas.

Ideologin står i vägen

Socialdemokraterna har återkommande påpekat att Region Stockholm är Sveriges rikaste region. Vi som tillhörde den tidigare majoriteten lämnade efter oss ett överskott, vilket är nödvändigt i en regionbudget som omsluter 122 miljarder kronor. Trots detta har man redan efter några månader budgeterat med flera miljarder kronor i underskott. Resurser som skulle gå till sjukvården går nu i stället till ökad administration, gratis resor för de som inte vill betala för sig i kollektivtrafiken och uppenbara försämringar av det som faktiskt funkar bra i vården – helt av ideologiska skäl. Vi måste våga satsa regionens resurser på vår kärnverksamhet, sjukvården och kollektivtrafiken.