Karl Henriksson KD

Karl Henriksson KD

Luca Mara

Debatt En ny strid har blossat upp i Stockholm. Den planerade tunnelbanan till Älvsjö kräver en arbetstunnel till Fridhemsplans station, och förslaget att placera den längs Rålambshovsleden hotar grönområden och Rålambshovsparken. Precis som under Almstriden möter förslaget starkt motstånd från en enig allmänhet som envist vägrar att offra grönområden för infrastrukturprojekt. Kristdemokraterna kämpar nu med stockholmarna för att bevara Rålambshovsparken och manar de styrande politikerna, särskilt Socialdemokrater och Miljöpartister, att dra lärdom av Almstriden och undvika att upprepa misstagen.

När den nya tunnelbanan till Älvsjö ska byggas behövs en arbetstunnel till Fridhemsplans station. Tyvärr är planen att lägga den längs med Rålambshovsleden där värdefulla grönytor och träd skulle förstöras. Arbetstunneln skulle också påverka Rålambshovsparken med buller och damm från tunga transporter i ett decennium framöver.

Vi kristdemokrater står bakom byggandet av en ny modern tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö men menar att detta måste kunna göras med stockholmarnas bästa i åtanke. Just nu har förvaltningen för utbyggd tunnelbanan presenterat två tänkbara alternativ för arbetstunnel till Fridhemsplan, där Rålambshovsparken är ett. Det andra alternativet, Lindhagensplan anser vi och många stockholmare är bättre lämpat då det inte hotar stockholmarnas värdefulla rekreationsmiljöer.

Många kämpar nu för stadens hjärta och gröna arv – en kamp vi skulle kunna kalla Almstriden 2.0. Almstriden, som utspelade sig i Stockholm på 1970-talet, var en viktig händelse som bidrog till insikter inom stadsplanering, så som betydelsen av medborgardeltagande och bevarandet av grönområden i urbana miljöer.

Nike Öbrink, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad

Nike Öbrink, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad

Kristdemokraterna Stockholm

Stockholmarna har igen tydligt uttryckt sitt motstånd mot att offra värdefulla grönområden för infrastrukturprojekt. I en stad präglad av hög tätbebyggelse utgör grönytor som Rålambshovsparken oumbärliga andningshål för dess invånare. En stad utan grönområden är som en bok utan sidor – ofullständig och saknar djup.

I Stockholms landstingshus och stadshus har och fortsätter KD verka för Rålambshovsparkens bevarande. Kristdemokraterna uppmanar den politiska ledningen, särskilt Socialdemokrater och Miljöpartister, att dra lärdom av Almstriden och inte upprepa historiens misstag. Att gömma sig bakom tjänstemän och byråkratiska processer kommer inte att tysta invånarnas röst – de vill bli hörda och vara delaktiga i besluten.

Så sent som den 21 november lämnade Kristdemokraterna in en skrivelse i regionens trafiknämnd som kräver en överenskommelse mellan staden och regionen om att avfärda Rålambshovsparken som alternativ en gång för alla.

Städer blir inte minnesvärda för sina skyskrapor eller gator, utan för de gröna oaserna där människor möts och livet blomstrar. I Almstriden skrev stockholmarna om historien. Nu är det dags att skriva om den igen med Rädda Rålis – Almstriden 2.0 är i full gång!