Det S-ledda styret i Region Stockholm vill få ner restiderna och öka framkomligheten i kollektivtrafiken. Bland annat vill de införa påstigning genom bussarnas alla dörrar. Projektet ska testas på stombussarna och ska inte minska biljettintäkterna, menar man. Man vill också starta ett pilotprojekt med spärrfri bytespunkt, vilket innebär att resenärer kan gå ner på perrongen utan att gå genom några spärrar.Miljöpartiet i region Stockholm ville under den gångna mandatperioden införa påstigning genom bussarnas alla dörrar, något vi andra partier motsatte oss. Det vi däremot gick med på var en ettårig studie för att testa systemet på stombusslinje 4, något som påbörjades i april. Syftet är att öka medelhastigheten på linje 4. I förstudien inför försöket såg man att påstigning vid alla dörrar på hårt trafikerade turer kan ge en tidseffektivisering på sju procent. 

Påstigning genom alla bussens dörrar har redan testats i Göteborg under flera år på ett mycket större plan. Av allt att döma har detta varit ett misslyckande. Så misslyckat att Västtrafik förra sommaren införde påstigning endast längst fram i bussen på flera linjer. Med påstigning genom alla bussdörrar ökade fuskåkande, vilket medförde stora ekonomiska förluster. Genom att enbart erbjuda påstigning genom den främre bussdörren har man konstaterat att förarna kan ge resenärerna bättre service, det blir också ett bättre flöde i bussen när man går på fram i bussen och stiger av bak.Vad gäller spärrfri bytespunkt i tunnelbanan så finns detta redan i Berlin. Men i Berlins tunnelbana har man anställt betydligt fler biljettkontrollanter än här och man straffas genom ökat bötesbelopp om man blir tagen tre gånger utan giltig biljett. Detta har lett till att folk betalar för sin biljett. Kristdemokraterna har tidigare lagt fram ett förslag om dubbla bötesbelopp varje gång du åker fast. Det kräver dock ett Riksdagsbeslut.I dag är fuskåkande ett stort problem. Det är osolidariskt och leder bara till dyrare biljettpriser för alla betalande resenärer. Normalt sett ligger fuskåkande på tre procent i Stockholm. Det innebär att SL tappar omkring 270 miljoner kronor årligen på biljettintäkter. Kristdemokraterna har tillsammans med tidigare majoritet jobbat aktivt för att få ner fuskåkande eftersom det stör ordningen och bidrar till stora ekonomiska förluster. Vi tror att de två initiativ som det nya styret lagt fram riskerar att öka fuskåkande.Kristdemokraterna vill i stället satsa på:

Ge dubbla avgifter för upprepad fuskåkning och ge kontrollanter den lagliga rätten att hålla kvar plankare som vägrar identifiera sig, i väntan på polis. Införa ett system med in- och utcheckning vid spärrlinjer. För att bussarna ska komma i tid är framkomligheten avgörande. Kollektivtrafikkörfält ska så långt som möjligt finnas där det annars finns en risk att bussarna har svårigheter att komma fram i tid. Framför allt ska stombusslinjerna prioriteras. Bussarnas tid vid rödljus behöver minimeras genom signalprioritering. Med hjälp av den senaste forskningen och innovativa lösningar kan signalprioriteringen optimeras så att hela trafiksystemet, såväl bussar som bilar, fungerar så effektivt som möjligt.