Tyvärr talar mycket för att vi bara sett början av lågkonjunkturens effekter. Människor som redan levde med små marginaler har drabbats hårt av de raskt stigande levnadsomkostnaderna. Människor som inte längre har råd med det mest basala, som får välja mellan att låta sina barn gå på fotbollsträning och att kunna köpa julklappar. Omöjliga val som ingen förälder borde behöva ställas inför. Nu ökar även antalet varsel hos Arbetsförmedlingen och sannolikt arbetslösheten på sikt. Det betyder att fler snart inte har råd med sin bostad. Vi och andra inom civilsamhället kommer att ställas inför tuffa situationer när resurserna inte räcker tillräckligt långt, sett till hur många som behöver vårt stöd.

Det vi gör räcker inte

Fattigdomen har många olika former. Stockholms Stadsmission möter den särskilt i våra sociala matbutiker Matmissionen där människor i ekonomisk utsatthet kan handla mat till rabatterat pris. Att antalet medlemmar fördubblats från 7 000 till 14 000 under 2022, och att fler medlemmar tillkommer i en högre takt i år än motsvarande period förra året, talar sitt tydliga språk. De sju butiker vi driver i Stockholms län är inte tillräckligt, behoven är stora och fler butiker planeras för nästa år.

Tydligt i fattigdomsrapporten

I Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport, som tas fram i samarbete med Marie Cederschiöld högskola och som släpps den 17 oktober, redovisas Stadsmissionens arbete med människor i ekonomisk utsatthet. Rapporten visar att matfattigdomen i Sverige växer och pekar på ett välfärdssamhälle i gungning. Samtidigt som allt fler människor vänder sig till Stadsmissionen för mat och måltider, minskar enligt Socialstyrelsen antalet människor med försörjningsstöd. En minskning som enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beror på en stark arbetsmarknad. Det är en förenklad bild. Forskningen i Stadsmissionens rapport pekar på att en annan orsak till minskningen kan vara att en hårdare biståndsprövning leder till fler avslag på ansökningar. Här behövs mer kunskap.

Lägg därtill Arbetsförmedlingens nya siffror kring antal varsel inom Stockholms län. Under perioden januari till september 2023 har 17 471 varsel lagts jämfört med 8 474 motsvarande period förra året. Nyligen kom också Kronofogdemyndigheten med färska siffror kring antalet vräkningar som berör barn som ökat under första halvåret från 269 barn till 345. Oroande siffror även om antalet barn i Stockholms län som berörts av vräkningar minskat från 72 till 62. Det är bra, men det är 62 barn för många som försätts i en mycket otrygg boendesituation som kommer påverka deras liv negativt under lång tid framöver.

En ögonöppnare

Sammantaget ser vi med oro på att det ekonomiska läget riskerar att försätta stora grupper i samhället i ett utanförskap som tar lång tid att bryta.

Vi hoppas att Stadsmissionens fattigdomsrapport blir en ögonöppnare om en negativ trend som måste tas på allvar. Här behövs politisk kraftsamling lokalt. I tider av kris och lågkonjunktur prövas ofta ett samhälles solidaritet och det blir än viktigare att civilsamhället krokar arm med näringsliv och det offentliga. Stockholms Stadsmission kan och vill göra mer, men vi behöver arbeta tillsammans med politik, näringsliv och gåvogivande privatpersoner för att säkra att människor i ekonomisk utsatthet får det stöd de behöver innan det är för sent.