Över en miljon svenskar lever med obesitas, det vill säga ett BMI över 30. Obesitas är en allvarlig och kronisk sjukdom som kan orsaka flera följdsjukdomar och även öka risken för infertilitet och graviditetskomplikationer.

”Obesitas kan påverka könshormonerna och minska fertiliteten hos både män och kvinnor. Alla med obesitas kommer inte få svårt att få barn, men det är tydligt att chansen generellt försämras”, säger Snorri Einarsson, gynekolog och infertilitetsspecialist hos Livio och forskare i obesitas och provrörsbefruktning (IVF) vid Sahlgrenska Akademin.

Både kvinnor och män påverkas

Forskning visar att det kan ta dubbelt så lång tid att bli gravid för en person med obesitas och att risken för anovulatorisk infertilitet, när ett ägg inte släpps från äggstocken under en menscykel, är tre gånger så stor jämfört med en normalviktig person.

”För överviktiga kvinnor tar det längre tid att bli gravida och en större andel av dessa får aldrig barn. När de blir gravida har de också en högre risk för missfall. Hos män med obesitas ser vi färre och mindre aktiva spermier”, säger Snorri Einarsson.

Obesitas kan ge hormonell obalans

Obesitas påverkar kroppens hormonella balans negativt, vilket kan vara en förklaring till att obesitas kan påverka fertiliteten.

”Det kvinnliga könshormonet östrogen produceras i fettvävnaden och när det finns mycket fettväv blir produktionen av östrogen för stor. Övervikten rubbar då hormonbalansen och ägglossningen kan påverkas. En annan förklaring är att ökad fettvävnad kan orsaka inflammation i kroppen som troligen påverkar miljön för ägg, spermier, embryo och foster”, förklarar Snorri Einarsson.

Viktnedgång kan förbättra fertiliteten

Viktnedgång kan stabilisera den hormonella balansen, förbättra fertilitet och minska risken för problem under graviditet och förlossning.

Snorri Einarssons avhandling ”Fetma, viktningsbehandling och IVF” visar att vikten inte har så stor betydelse för IVF som tidigare har påståtts.

”I studien fick kvinnor med BMI mellan 30 – 35 hjälp att gå ner tio kilo i vikt, men det gjorde inte att de lyckades bättre med IVF jämfört med kvinnor utan viktnedgång. Däremot kan man se stora förbättringar gällande fertilitet, graviditet och förlossning hos personer som har gjort kirurgi och gått ner 20, 30 eller 40 kilo”, förklarar Snorri Einarsson.

Vid obesitas är det ofta svårt att gå ner i vikt själv. Läkemedel eller kirurgi kan vara effektivt. 

”Utan medicinsk hjälp är det jättesvårt att gå ner i vikt vid obesitas. Det viktigaste är att försöka leva ett sunt liv och söka hjälp hos allmänläkare eller specialist för att reda ut orsaken till infertiliteten”, säger Snorri Einarsson.