Med en egen primärvårdsnämnd blir fokuset på primärvården och vårdcentralerna betydligt större och de ekonomiska gränsdragningarna enklare.

En byråkratisk bagatell kan tyckas, men ack så viktigt!

Snabbare

Centerpartiet och Mittenkoalitionen har påbörjat arbetet med en omställning av vården, där vårdcentralen och den fasta läkaren ska vara navet. När alla människor har en vårdcentral som de vet svarar direkt när de behöver hjälp, och där det finns möjlighet att få tid redan samma dag om det behövs, då kommer hela sjukvården att fungera bättre och så som det är tänkt.

Idag går en alltför stor del av sjukvårdens resurser till att behandla kroniska sjukdomar, varav merparten hade kunnat förebyggas om patienten fått vård i tid. Resultatet är ett stort och onödigt lidande hos de drabbade patienterna, hårt pressad vårdpersonal och överbelastade akutmottagningar och akutsjukhus.

Fast läkare – ett första steg

Nästan hälften av Sveriges befolkning lever med minst en kronisk sjukdom, och en fjärdedel lever med två eller fler. Med en åldrande befolkning kommer kostnaderna bara att öka: till år 2030 kommer andelen personer över 80 år att ha ökat med 50 procent. Därför är en omställning av sjukvården, där betydligt mycket mer resurser läggs på att se till att människor håller sig friska längre, en absolut nödvändighet. Alternativet är en enorm belastning på sjukvården och alla oss skattebetalare.

Första steget mot en mer hållbar sjukvård är att alla ska ha en fast läkare på sin vårdcentral, där det är enkelt att få kontakt och man kan få tid samma dag. Det här kan låta enkelt, men utredning efter utredning har identifierat att en förstärkning av vårdcentralerna är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga sjukdom och minska ojämlikhet i hälsa hos befolkningen. På köpet får vi en minskad belastning på akutsjukhusen och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Öka förtroendet

Mittenkoalitionens högt satta mål är att primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten ska öka succesivt från dagens cirka 17 procent, med sikte på att nå 25 procent år 2030. Det är ett ambitiöst mål och en tydlig signal om att detta är början på en stor och långsiktig satsning på vårdcentralerna som navet i sjukvården.

Ska vi nå målet kräver det att vi lyckas anställa många fler allmänspecialister på våra vårdcentraler. Det i sin tur kräver att vi först och främst återställer förtroendet för Region Stockholm som arbetsgivare, så att befintlig personal vill stanna kvar, att fler söker sig till oss och att ytterligare fler vill utbilda sig inom sjukvårdsyrkena. Det har vi ambitionen att göra.

Många har pratat om att stärka vårdcentralerna för att komma till rätta med dagens ohållbara situation. Vi i Centerpartiet i Region Stockholm gick till val på att som första region faktiskt lyckas med det. Nu påbörjar vi det arbetet. Det kommer inte vara lätt, men det är nödvändigt. Som primärvårdsregionråd är mitt fokus att alla som behöver det ska kunna få tid på sin vårdcentral samma dag om det behövs.