Istället för att erbjuda en undermålig undervisning som sträcker sig utöver lagkravet borde fokus vara att minska antalet barn i förskolans barngrupper.

Notan: 43 mijoner

Att erbjuda modersmålsundervisning är lagstadgad skyldighet för kommunerna. Stockholms stad går däremot längre och erbjuder även undervisningen i förskolan. Totalt till en kostnad på 43 miljoner årligen.

Grundtanken med undervisningen vilar på en uppfattning om att kunskaper i sitt modersmål ökar förutsättningarna att ta till sig svenska språket. Verkligheten har dock förändrats sedan systemet infördes. Problemen i många inte minst stockholmsförorter idag är inte att barn växer upp utan att höra sitt modersmål talas, utan att barn växer upp och för sällan får höra svenska språket talas.

Svagt intresse för ämnet

Intresset för modersmålsundervisningen är också svagt och grupper i olika åldrar buntas samman. Var fjärde skola i Sverige får underkänt av Skolinspektionen. Det saknas tillräckligt med kompetenta lärare. Hela fyrtio 40 procent av lärarna saknar behörighet i ämnet. Vi kan alltså inte med säkerhet säga att den modersmålsundervisning som erbjuds i Sverige håller den kvalité som man kan förvänta sig.

Får ändå för lite tid

Förespråkare av modersmålsundervisningens varande i skolan pekar ofta på att forskning visat att kunskaper i modersmålet ökar möjligheterna att ta till sig svenska språket. En sanning med modifikation. För att undervisningen ska ge denna lovvärda effekt krävs totalt 4 timmars undervisningstid i veckan. Idag erbjuds det i regel 40 minuter i veckan i Sverige. Den som förordar metoden för att öka svenskkunskaperna bör därför också då visa på hur modersmålsundervisningen ska öka från 40 minuter till 4 timmar, på bekostnad av vilken annan undervisning och till vilket pris.

Är detta verkligen politikens uppgift?

Modersmålsundervisningen handlar dock också om mer. Utöver enbart språklig undervisning innehåller studierna också undervisning i till exempel kultur och traditioner. Ytterst kan då också frågan ställas om det verkligen ska vara politikens uppgift att se till att barn får lära sig om sin hemkultur och traditioner eller om det inte är ett ansvar som kan åläggas föräldrarna själva.

Som Kristdemokrater ser vi att det viktigaste är att små barn bli sedda, lyssnade på och känner en trygghet. Bästa möjligheten för det är att fortsätta arbeta för att minska barngrupperna. Därför avsätter vi en kvarts miljard årligen i vårt budgetalternativ i riktad satsning på att minska antalet barn per barngrupp i förskolan.

Vi vet med säkerhet att mindre barngrupper förbättrar både barnens trivsel och inlärningsförmåga. Inte minst leder minskade barngrupper per lärare pedagogen bättre förutsättningar att ge varje enskild elev mer stöd och individuellt anpassad undervisning. Det är en för Stockholms små barn bättre prioritering än en undermålig undervisning i modersmålet.