Vänsterstyret i Region Stockholm lovade väljarna runt men skär nu kollektivtrafiken tunt. Partier som lovade allt till alla i valet föreslår nu ett stålbad med färre bussar, färre avgångar och mindre trafik. Det är ett historiskt svek och Moderaterna kommer att ta strid mot alla styrets nedskärningar i kollektivtrafiken.

Vi nådde trygghetsrekord

Sedan valet styrs Region Stockholm av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet med Vänsterpartiet som stödparti. En region som känt står för hälften av landets kollektivtrafik och som under moderat ledning haft en lång period av utbyggnad och utveckling liksom omfattande utökning för att möta behoven i en växande storstadsregion.

Under moderat ledning hämtade vi exempelvis tillbaka resenärerna som tappades under pandemin. Under moderat ledning nåddes rekord i trygghet, nöjdhet, resande och punktlighet samtidigt som en historisk utbyggnad sjösattes. Under moderat ledning blev Stockholm rankat som en av världens bästa kollektivtrafikstäder.

Spruckna löfte

Till väljarna utlovade Miljöpartiet fler hållbara resor och ohållbart billiga biljettpriser. Vad som var bra skulle bli ännu bättre. Socialdemokraternas löften lät likadant. Ökad turtäthet, införande av 10-minuterstrafik och nattrafik på pendeltågen samt tätare avgångar i tunnelbanan. En röst på centern skulle ge mer och en röst på vänstern skulle ge allt.

Efter ett halvår av vänsterstyre i Region Stockholm kan konstateras att motsatsen infriades. Partier som lovade allt till alla i valet föreslår nu, när de väl sitter bakom ratten, ett stålbad med färre bussar, färre avgångar och mindre trafik. Ett stålbad som saknar motstycke i vår historia.

Ett svek mot resenärerna

Över 20 busslinjer slaktas och ett femtiotal busslinjer får nedskuren trafik. Över 15 procent av tunnelbanetrafiken ska skäras ned i mellantrafik, på alla tre linjer. Samtidigt tar vänsterstyret sikte på Roslagsbanan, Spårväg City och pendeltågstrafiken som väntar drastiska nedskärningar. Det är ett svek inte bara mot invånarna och resenärerna liksom huvudstadens besökare. Det är också ett svek mot kommunerna i Stockholmsregionen som dagligen verkar för att göra det enklare att arbeta, bo och leva i vår del av landet.

Orsaken bakom nedskärningarna är inte en ny högerregering, även om vissa gärna låter påskina det. Orsaken bakom nedskärningarna är en ofinansierad budget, fryst taxa och experimentpolitik. Vänsterstyret i Region Stockholm lovade väljarna runt men skär nu kollektivtrafiken tunt.

Detta går inte att beskriva på något annat sätt än att styret slaktar en kännbar del av kollektivtrafiken. För den enskilde resenären innebär nedskärningarna att vardagen blir betydligt sämre. Och värre ska vardagen bli. Totalt väntas krävas nedskärningar kommande år på uppemot 2 miljarder kronor. Över en tioårsperiod växer underskottet till över 10 miljarder kronor. Detta som direkt följd av vänsterpolitiken.

Vi tar striden

Moderaterna kommer att ta strid mot varje nedlagd buss, mot varje nedskuren busslinje och mot varje kapacitetssänkning i spårtrafiken. I alla Stockholmsregionens kommuner. Vi kommer ta striden för våra invånare och mot vänsterpolitik. Vi kommer att ta striden mot alla rödgröna nedskärningar i kollektivtrafikpolitiken.

Stockholm behöver utveckla och inte avveckla sin kollektivtrafik. Det förväntar sig våra invånare. Därför sträcker vi nu ut en hand till grönvänstern i Region Stockholm. Låt oss göra om och göra rätt. Låt oss också ta i hand på att vi inte försämrar kollektivtrafiken utan satsar på den genom att alla bidrar för att göra den mer attraktiv.